ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας

Σχετικά με προθέσεις «ορισμένων κύκλων» που έχουν δημοσιοποιηθεί πρόσφατα, περί αντικατάστασης των Παιδιάτρων από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων στην παροχή υπηρεσιών στην ΠΦΥ και στην άσκηση της Παιδιατρικής Επιστήμης γενικότερα, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1. Η Παιδιατρική ειδικότητα είναι πλήρης ειδικότητα και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμία άλλη εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.
  2. Η απόπειρα άσκησης της Παιδιατρικής από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τον βρεφικό και παιδικό πληθυσμό, με ορατό τον μεγαλύτερο, δηλαδή να θρηνήσουμε θύματα απ’ αυτή την απερίσκεπτη επιπολαιότητα.
  3. Αποτελεί έκνομη πράξη, που προσκρούει τόσο στην κείμενη Ιατρική Νομοθεσία, όσο και στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.
  4. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι τα παιδιά και τα βρέφη δεν είναι «μικροί ενήλικοι ασθενείς», οι δε ασθένειες, η διερεύνηση τους, η διάγνωση και η αντιμετώπισή τους είναι πολύ διαφορετική απ’ αυτή των ενηλίκων ασθενών.
  5. Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού στην ΠΦΥ έχει αποτύχει παταγωδώς, ιδιαίτερα όσον αφορά τους Παιδιάτρους, αυτοί είναι εξαναγκασμένοι να αποχωρήσουν, για να περισώσουν την αξιοπρέπεια και το κύρος τους, απ’ αυτούς που τους απαξίωσαν με σχέσεις εργασίας απαγορευτικές της άσκησης του λειτουργήματός τους.
  6. Καλούμε την Πολιτεία να θεσπίσει πραγματικά και ισχυρά κίνητρα, ώστε να στελεχωθούν όλες οι δημόσιες δομές στην ΠΦΥ με Παιδιάτρους και ιδιαίτερα οι ακριτικές και νησιωτικές περιοχές.
  7. Καλούμε τον ΠΙΣ και τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να τοποθετηθούν με επιστημονικά και νομικά κριτήρια γύρω από το θέμα που διαφαίνεται πως θα προκύψει στο άμεσο μέλλον.
  8. Καλούμε όλες τις Ενώσεις των Παιδιάτρων σε επαγρύπνηση και προτείνουμε πανελλαδική συνδιάσκεψη το συντομότερο δυνατόν, με αποκλειστικό θέμα: «Ο Παιδίατρος στην ΠΦΥ».
  9. Τέλος καλούμε όλους τους πολίτες, οργανωμένους και μη, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν βρέφη και μικρά παιδιά, να απαιτήσουν από τους κυβερνητικούς αρμόδιους επαρκή στελέχωση με Παιδιάτρους, τόσο από τον υγειονομικό ασφαλιστικό τους φορέα (ΕΟΠΥΥ), όσο και των δημόσιων δομών της περιοχής τους.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com