3.750 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού οδοφωτισμού, μέσω της αντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED, αναμένεται να προχωρήσει ο δήμος Λαρισαίων που εξέδωσε σχετική προκήρυξη για την προμήθεια 3.750 λαμπτήρων περίπου με συνολικό

προϋπολογισμό δαπάνης 1.860.000 € χωρίς ΦΠΑ.

Με τη σύμβαση που θα υπογράψει ο δήμος Λαρισαίων προωθεί:

1.Την προμήθεια και εγκατάσταση 1.749 φωτιστικών σωμάτων τύπου βραχίονα σύγχρονης τεχνολογίας LED που θα συνοδεύονται από 1.749 ασύρματους ελεγκτές, είτε ενσωματωμένους εντός των Φωτιστικών, είτε εξωτερικά στο πάνω μέρος του φωτιστικού μέσω βάσης τύπου NEMA Socket 7 Pin C136.41.

2.Τη προμήθεια και εγκατάσταση «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας» σε επίπεδο- Φωτιστικού για τα 1.749 φωτιστικά σώματα τύπου βραχίονα .

3.Την προμήθεια και εγκατάσταση 1.974 φωτιστικών σωμάτων κορυφής ιστού & βραχίονος αρχιτεκτονικού τύπου, σύγχρονης τεχνολογίας LED.

4.Την προμήθεια και εγκατάσταση 797 βραχιόνων για τα φωτιστικά σώματα βραχίονα και τα φωτιστικά βραχίονα αρχιτεκτονικού τύπου .

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι 21 Νοεμβρίου και θα ανοίξουν στις 27 Νοεμβρίου 2019.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ