ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΩΣΗ ΓΑΙΩΝ

Με τον Μ. Βορίδη συναντήθηκε ο Χρ. Κέλλας

«Για τα υπομέτρα 8.3 “Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων” και 8.4 “Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων” έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση

εφαρμογής τους και προετοιμάζονται οι αντίστοιχες προκηρύξεις, ενώ για τα υπομέτρα Μ8.1 “Ενίσχυση για τη δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων” και Μ8.2 “Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα” το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας του».

Τα ανωτέρω σημειώνει στην απάντησή του προς τον αν. Γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, Βουλευτή Ν. Λάρισας, Χρήστο Κέλλα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λαρισαίος πολιτικός είχε καταθέσει ερώτηση με θέμα: «Άμεση προκήρυξη των μέτρων για τη δάσωση και τα γεωργοδασοκομικά συστήματα του ΠΑΑ 2014-2020», ζητώντας, συγκεκριμένα, την άμεση προκήρυξη των μέτρων 8.1 και 8.2.

Περαιτέρω, στην απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρεται:

«Μέσω του Μ8.1 παρέχεται στήριξη για τις δαπάνες εγκατάστασης και συντήρησης δασικών ειδών σε γεωργικές γαίες, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος μετατροπής της γεωργικής γης σε δάσος/δασική έκταση. Η απώλεια εισοδήματος δίνεται για δώδεκα έτη, ενώ για τα είδη καρυδιάς, καστανιάς και μαστιχόδεντρου δίνεται για χρονική περίοδο οκτώ ετών και για την αγριοκερασιά δίνεται για χρονική περίοδο πέντε ετών. Για τα δασικά είδη που επιλέγονται, λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της βιοποικιλότητας, η ανάγκη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές, καθώς και στις κλιματικές συνθήκες, η κατάλληλη επιλογή ειδών σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης και τέλος η αποκλειστική φύτευση οικολογικά προσαρμοσμένων ειδών και/ή ειδών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή στη συγκεκριμένη βιογεωγραφική περιοχή, τα οποία δεν έχει διαπιστωθεί, μέσω αξιολόγησης των επιπτώσεων, ότι απειλούν τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων ή ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Μέσω του Μ8.2 παρέχεται στήριξη, μεταξύ άλλων, σε ιδιώτες καλλιεργητές γης και ενώσεις τους για την κάλυψη του κόστους εγκατάστασης σε ύψος 80% των επιλέξιμων δαπανών και για την κάλυψη έως το 100% της ετήσιας πριμοδότησης για τις δαπάνες συντήρησης του συστήματος για μέγιστη περίοδο πέντε ετών.

Επισημαίνεται ότι, εάν στο γεωργοδασοκομικό σύστημα περιλαμβάνονται και οπωροφόρα δένδρα, αυτά θα πρέπει να είναι κάτω του 50% του συνόλου των δένδρων. Το σύστημα των “βοσκώμενων οπωρώνων”, αν και είναι ένα σύστημα που απαντάται στον ελληνικό αγροτικό χώρο, δεν μπορεί να ενισχυθεί μέσω του δασικού μέτρου Μ8.2».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com