ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στην τελική ευθεία για τη δημοπράτηση ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου που αφορά την αντικατάσταση του συνόλου των αμιαντοσωλήνων στα δίκτυα ύδρευσης Αμπελώνα και Τυρνάβου μπαίνει η ΔΕΥΑΤ αφού αύριο στη συνεδρίαση του δηματικού συμβουλίου αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως για την αποδοχή των όρων

για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυιικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I», ύψους 3 εκ. € το οποίο θα πληρωθεί από το ελληνικό δημόσιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ύστερα από αίτηση της προηγούμενης δημοτικής αρχής και της τότε διοίκησης της ΔΕΥΑΤ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενέκρινε τη δανειοδότηση της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ποσό 3.000.000,00 € για την κατασκευή του έργου «Επέκταση – αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τυρνάβου» μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» του Υπ. Εσωτερικών και θα αποπληρωθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εν τω μεταξύ με απόφαση του προηγούμενου Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. με πρόεδρο τον πρώην δήμαρχο Π. Σαρχώση εγκρίθηκε η σύναψη δανειοδότησης της επιχείρησης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την κατασκευή του έργου.

Το μόνο που μένει πλέον είναι η απόφαση του δ.σ. στην αυριανή του συνεδρίαση ώστε οι δύο αποφάσεις Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ και Δ.Σ. δήμου Τυρνάβου να αποσταλούν για έλεγχο νομιμότητας από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας (AYE) Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com