ΚΑΙ ΣΕ 2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus Plus ΤΟ 3ο Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Το 3ο Δημοτικό σχολείο Τυρνάβου συνεχίζοντας την πορεία εξωτερίκευσης των δράσεών του, συμμετέχει για δεύτερη συνεχή διετία σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus Plus KA229 συνεργασίας ευρωπαϊκών σχολείων με θέμα τη διαχείριση Ευάλωτων Ομάδων μαθητών στο σχολικό περιβάλλον.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν πέντε σχολεία από τις παρακάτω χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία. Συντονιστής του προγράμματος είναι το τουρκικό σχολείο που εδρεύει στο Ικόνιο. Ο τίτλος του σχεδίου είναι «Μπορούμε να πετύχουμε ενωμένοι» και έχει διάρκεια δύο έτη (2019,2020), όπως προαναφέρθηκε.

Θυμίζουμε ότι το σχολείο μας ήδη συμμετέχει σε άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο «Εξερευνώντας τον ευρωπαϊκό πολιτισμό» το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά την διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους.