ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-aitisi.sch.gr οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) ανά μουσικό όργανο για τα μουσικά σχολεία, οι οποίοι καταρτίστηκαν, για το σχολικό έτος 2019-2020,

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 160954/Ε1/15-10-2019 πρόσκληση, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 163720/Ε1/18-10-2019 όμοια.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης στοιχείων, μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, στο Υ.ΠΑΙ.Θ., από τη Δευτέρα 4 έως και την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com