ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την Τρίτη, 5/11/2019 στις 17:30 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Εμμανουήλειο Πνευματικό Κέντρο Τυρνάβου ενημερωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών των Α, Β και Γ τάξεων του  ΓΕ.Λ Τυρνάβου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων,

αρκετοί γονείς των μαθητριών/ών όλων των τάξεων του ΓΕ.Λ Τυρνάβου και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Η διευθύντρια του σχολείου, Κ. Πατσή αφού καλωσόρισε τους γονείς/κηδεμόνες ξεκίνησε την ενημέρωση τους με την επισήμανση πως από τη διεθνή κι ελληνική  βιβλιογραφία προκύπτει ότι η συνεργασία σχολείου-οικογένειας επιδρά θετικά:

 • Στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών
 • Στη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο
 • Στην αλλαγή απόψεων του μαθητή σχετικά με το σχολικό κλίμα
 • Στην αύξηση των κινήτρων για μάθηση
 • Στην καλλιέργεια υγιών, διαπροσωπικών σχέσεων
 • Στη βελτίωση της σχέσης γονιού-μαθητή
 • Στη βελτίωση της σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή (Greenwood & Hickman, 1991)

Όσον αφορά στους γονείς η συνεργασία τους με το σχολείο παρουσιάζει τα παρακάτω οφέλη:

 • Συναναστρέφονται περισσότερο τα παιδιά τους (Epstein, 1986)
 • Έχουν την ευκαιρία να τα γνωρίσουν καλύτερα
 • Κατανοούν τις αδυναμίες και τις ικανότητες τους
 • Μαθαίνουν χρήσιμες τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων
 • Βελτιώνουν την επικοινωνία τους με το παιδί τους
 • Ισχυροποιούν και ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των παιδιών
 • Aξιολογούν πιο θετικά τους εκπαιδευτικούς (Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2005)

Κι ολοκλήρωσε την εισαγωγή της επισημαίνοντας τις προϋποθέσεις μιας γόνιμης κι εποικοδομητικής συνεργασίας γονέων –σχολείου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε διεξοδικά στη λειτουργία των Α και Β τάξεων Γενικού Λυκείου και  στην ισχύουσα  νομοθεσία σχετικά με τη νέα Γ τάξη και τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020.

Τέλος, οι γονείς ενημερώθηκαν από τους παρευρισκόμενους  εκπαιδευτικούς του ΓΕ.Λ Τυρνάβου για θέματα φοίτησης, επίδοσης, συμπεριφοράς, κι αξιολόγησης των μαθητριών/ών.

Η συνάντηση έκλεισε με ευχαριστίες όλων προς τα δραστήρια μέλη του Δ.Σ του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του ΓΕ.Λ Τυρνάβου για την άψογη  διοργάνωση  της εκδήλωσης.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com