ΑΥΡΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου από τις 9 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. θα γίνει στο χώρο του σχολείου μας η 1η φετινή αιμοδοσία. Η Τράπεζα Αίματος του ΕΠΑΛ Τυρνάβου λειτουργεί από το σχολικό έτος 2009-2010. Στην Τράπεζα μπορούν να δώσουν αίμα:

Οι καθηγητές του σχολείου, αλλά και όλων των σχολείων του Δήμου Τυρνάβου, καθώς και οι συγγενείς και οι φίλοι τους.

Οι μαθητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Λάρισας.

Οι γονείς των μαθητών και όποιος άλλος κάτοικος του Δήμου Τυρνάβου επιθυμεί να ενισχύσει την εθελοντική αυτή προσπάθεια.

Ποιοι δικαιούνται φιάλες αίματος:

Όλοι όσοι συμμετείχαν στις αιμοληψίες του σχολείου, καθώς και οι συγγενείς τους του Α΄ βαθμού.

Όλοι οι ενεργοί μαθητές του σχολείου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη αποθέματος στην Τράπεζα Αίματος του σχολείου και στο Κέντρο Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Λάρισας.

Βασικός στόχος αυτής της κίνησης, είναι η πλήρης κάλυψη από το σχολείο όλων των μελλοντικών αναγκών των ενεργών μαθητών του σε αίμα καθώς και η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα, όπως είναι αυτός της εθελοντικής προσφοράς αίματος.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com