ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΠΟ ΤΗΝ DIGITAL IDEA 

Mέλη της Επιστημονικής Ένωσης DIGITAL IDEA στα πλαίσια του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στον τομέα επιμόρφωσης προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων με κωδικό 2018-1-EL01-KA104-047326 και τίτλο «Digital Skills @ Adult Education» συμμετείχαν σε Δομημένους κύκλους μαθημάτων / σεμινάρια

επιμόρφωσης στην Μπολόνια/Ιταλία με τίτλο “Social media in Classroom” και στην Πράγα/Τσεχία με τίτλο “Using e-Learning Platforms”.

Στην κινητικότητα που πραγματοποιήθηκε στην Μπολόνια, στον Οργανισμό IFOM, το σεμινάριο επιμόρφωσης έδωσε την δυνατότητα σε τέσσερις (4) Εκπαιδευτές Ενηλίκων – μέλη της Επιστημονικής Ένωσης DIGITAL IDEA να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες με πρακτικό τρόπο και να επιμορφωθούν σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης. Ο βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η ενσωμάτωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην διδασκαλία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών για τις ορθές διδακτικές πρακτικές στη χρήση καινοτόμων εργαλείων στο πλαίσιο της ψηφιακής τάξης.

Στην κινητικότητα που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, στον Οργανισμό ITC, το σεμινάριο επιμόρφωσης έδωσε την δυνατότητα σε έξι (6) Εκπαιδευτές Ενηλίκων – μέλη της Επιστημονικής Ένωσης DIGITAL IDEA να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να επιμορφωθούν σε σύγχρονες πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως η πλατφόρμα Moodle. Ο βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η ενσωμάτωση πλατφόρμων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην διδασκαλία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και η ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης.

Όπως επισήμανε, ο Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρόεδρος Δ.Σ. της DIGITAL IDEA, κ. Ηλίας Τανός: «Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ αποτελεί μία από τις βασικότερες προτεραιότητες για την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της DIGITAL IDEA. Στόχος μας είναι η ευρύτερη διάδοση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων καθώς και η ενίσχυση του ευρωπαϊκού προφίλ του Έλληνα Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Ειδικότερα, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, η DIGITAL IDEA ασχολείται ενεργά με την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για τις δράσεις ΚΑ1 (κινητικότητας για προσωπικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων) και ΚΑ2 (στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης) και πιο συγκεκριμένα ήδη έχει εγκριθεί προς χρηματοδότηση μια νέα πρόταση στην δράση ΚΑ1 με τίτλο : «Flipped and Game Based Learning» με κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA104-062028, ενώ συμμετέχουμε ήδη σε τέσσερα (4) projects της δράσης ΚΑ2 στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης , της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Νεολαίας».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας http://digitalidea.gr/dsae.html.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com