ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2020

Στη Νέα Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, στο Κτίριο της Περιφέρειας στην οδό Καλλισθένους &
Θεοφράστου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, στις 18:00 η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης αυτής είναι:
ΘΕΜΑ 1ο:

Εισηγητική Έκθεση επί της συντάξεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.
ΘΕΜΑ 2ο:

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) – Στοχοθεσία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2020. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com