ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Η ΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΩΝ

To Δ.Σ. του Αγροτικού Εθνογραφικού Μουσείου Αραδοσιβίων με την από 10 Νοεμβρίου απόφασή του χαιρετίζει την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας που έλαβε στην από 29/10/2019 συνεδρίασή του για να αναλάβει την χρήση και την λετουργία του Μουσείου, με ορισμένες προϋποθέσεις. Με την ανωτέρω απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε επικαιροποίηση

της παλαιότερης παρόμοιας απόφασής του με αριθμ. 27/2005, η οποία δεν είχε υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Επίσης, στην παραπάνω συνεδρίαση συζητήθηκαν  και ορισμένα άλλα ζητήματα σχετικά με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, με τη δημιουργία και την συγκρότηση νέου οργάνου Διοίκησης του Μουσείου ως ΝΠΔΔ καθώς και με την ανάγκη υλοποίησης ορισμένων διορθωτικών παρεμβάσεων για την ομαλή λειτουργία του, με κάλυψη  των αναγκαίων συμπληρωματικών μικροέργων.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, το Μουσείο περνάει σε μια νέα περίοδο της λειτουργίας του με άριστες προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή της Ελασσόνας και της επισκεψιμότητάς του.

Για τον λόγο αυτόν, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Δήμαρχο κ. Νίκο Γάτσα καθώς και σύσσωμη την συμπολίτευση και αντιπολίτευση για την ομόφωνη απόφασή τους και προσβλέπει στην περαιτέρω δημιουργική συνεργασία τους.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ