ΜΕ ERASMUS+ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στην Πορτογαλία βρίσκονται από την Τετάρτη  13 Νοεμβρίου και έως τις 28-11-2019, μαθητές του τομέα Υγείας-Νοσηλευτικής του 1ου ΕΠΑΛ Τυρνάβου με συνοδούς εκπαιδευτικούς για να υλοποιήσουν δράση του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 με θέμα « Κατάρτιση στις τεχνολογικές εξελίξεις στην οργάνωση και την παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ».

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν (14) μαθητές και (2+2) συνοδοί καθηγητές. Η ομάδα των μαθητών/τριών  έχει επιλεγεί από τον Τομέα Υγείας που σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο του σχεδίου ώστε να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία από την ροή διάρκειας 14 ημερών και δύο ημερών ταξιδίου στην περιοχή της Λισαβόνας της Πορτογαλίας.

Στόχοι του σχεδίου είναι η:

 Ικανοποίηση αναγκών κατάρτισης και εξειδίκευσης των σπουδαστών του τομέα Υγείας

 Διεύρυνση των γνώσεων τους και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων σε θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 Μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων που αναπτύσσει η κατάρτιση και αυτών που χρειάζεται η αγορά εργασίας

 Η διευκόλυνση της πρόσβασης των σπουδαστών μας στην αγορά εργασίας.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της δράσης είναι:

 Απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικά με την εφαρμογή νέων μεθόδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην οργάνωση και την παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης-κατάρτισης με την παροχή  σύγχρονων και ελκυστικότερων γνώσεων λόγω της μεταφοράς καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας από τις χώρες υποδοχής.

 Βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης και των προοπτικών σταδιοδρομίας μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης τους, έχοντας αποκομίσει την σχετική εργασιακή εμπειρία στη Πορτογαλία.

 Βελτίωση των προσόντων του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, της επαγγελματικής τους εξέλιξης και βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης, αναγνώρισης και επικύρωσης γνώσεων που αποκτώνται σε περιόδους κατάρτισης στο εξωτερικό.

 Πιο σύγχρονο και δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον στο εσωτερικό του ΕΠΑΛ, πρόθυμο να ενσωματώσει ορθές πρακτικές και νέες μεθόδους στις καθημερινές δραστηριότητες ανοιχτό σε συνέργειες με οργανισμούς που ενεργοποιούνται σε διαφορετικούς κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και εργασιακούς τομείς.

 Βελτίωση των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της εξωστρέφειας, της διαπολιτισμικής συνείδησης και των γνώσεων των συμμετεχόντων για το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

 Και βέβαια, ίσως το σημαντικότερο όλων, εμπειρίες ζωής από άλλες ευρωπαϊκές κουλτούρες τόσο επαγγελματικές αλλά και τρόπου ζωής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com