2 ΛΑΡΙΣΑΙΟΙ ΣΤΟ ΙΠΕΜ – ΔΟΕ

Αναβαθμισμένη είναι η παρουσία των εκπαιδευτικών α/βαθμιας του νομού Λάρισας στο Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών – Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ), αφού στο διοικητικό του συμβούλιο συμμετέχουν οι Λαρισαίοι δάσκαλοι Θωμάς Βαγενάς αντιπρόεδρος και Αθανάσιος Γκουτζέλας Αθανάσιος γραμματειακή υποστήριξη.

Σκοπός του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών – Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας είναι η επιστημονική μελέτη και τεκμηρίωση εκπαιδευτικών θεμάτων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση μελετών αντίστοιχων φορέων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Προς την κατεύθυνση αυτή συνεργάζεται με ΑΕΙ, ειδικούς επιστήμονες ερευνητές, αντίστοιχους φορείς, σωματεία, επιστημονικές ενώσεις και εκδίδει το Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ