ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ 2.ΟΟΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΩ… ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ!!

Από τα απίστευτα και τραγελαφικά η εξέλιξη που αφορά σε περίπου 2.000 υποψηφίους, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ κρίνονται απορριπτέοι από τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ για πλήρωση κενών θέσεων προσωπικού στην ειδική αγωγή λόγω μη καταβολής παράβολου, που αντιστοιχεί στο αστρονομικό ποσό των 3 ευρώ!

Το θέμα θα ήταν για γέλια αν τόσοι άνθρωποι δεν κινδύνευαν όχι μόνο να αποκλειστούν από τους μόνιμους διορισμούς, αλλά και να μην μπορούν να προσληφθούν ούτε ως αναπληρωτές για τα επόμενα τρία χρόνια, δεδομένου ότι οι πίνακες «κλειδώνουν»!

Σε σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας, οι απορριπτέοι προκηρύξεων ΑΣΕΠ ειδικής αγωγής, εκπρόσωποι των οποίων συμμετείχαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητών της Λάρισας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως στην πόλη, εκθέτοντας την όλη κατάσταση, αναφέρουν τα εξής:

“Η μη καταβολή του παράβολου των τριών ευρώ, που δεν είναι προσόν και σε καμία περίπτωση δεν έγινε με δόλο, από ανθρώπους που οι περισσότεροι διαθέτουν πτυχία και μεταπτυχιακά και δεν μπορούν να θεωρηθούν ηλεκτρονικά αναλφάβητοι, τους αποκλείει από την εργασία για τρία έτη.

Σημειώνεται πως οι υποψήφιοι κινδυνεύουν όχι μόνο να αποκλειστούν από τους μόνιμους διορισμούς, αλλά δε θα μπορούν να προσληφθούν ούτε ως αναπληρωτές για τα επόμενα τρία χρόνια, δεδομένου ότι οι πίνακες «κλειδώνουν»!

Η αρχή της αξιοκρατίας επιβάλλει την στελέχωση του Δημοσίου με το αξιότερο και καταλληλότερο προσωπικό, η δε μη καταβολή ενός παράβολου ποσού 3 ευρώ το οποίο δεν αποτελεί τυπικό προσόν, δεν μπορεί να αποτελέσει πρόσκομμα στην εφαρμογή της αρχής αυτής.

Ακόμα, ο τυχόν αποκλεισμός από τον διαγωνισμό και η αποστέρηση του δικαιώματος στην εργασία για το ευτελές ποσό των 3 (τριών) ευρώ το οποίο δεν πληρώθηκε από ανθρώπινο λάθος εντός μιας διαδικασίας που ο αριθμός των 1800 περίπου υποψηφίων με πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου δείχνει ότι ήταν παραπλανητική, αποκλείει συναδέλφους με όλα τα απαιτούμενα προσόντα και αγάπη για το αντικείμενο για τα επόμενα χρόνια από την εργασία στον τομέα αυτό και έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της χρηστής διοίκησης και την αρχή της αναλογικότητας.

Τέλος, σημαντικός αριθμός υποψηφίων κατέθεσε το αποδεικτικό πληρωμής του παράβολου μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων και πριν την εξέταση των οικείων φακέλων. Οι αιτήσεις των εν λόγω υποψηφίων έγιναν δεκτές παρά την εκπρόθεσμη υποβολή του αποδεικτικού καταβολής του παράβολου και παρά τη διατύπωση της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 (ΚΕΦ. Α΄ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ», ii. σελ. 393) «Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παράβολου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη». Επιπλέον, το ΑΣΕΠ σε επίσημη δήλωσή του αναφέρει ότι εκτός από τους υποψηφίους που πλήρωσαν εκπρόθεσμα το παράβολο θα κάνει δεκτούς όσους έκαναν λάθος στη συμπλήρωση του αριθμού του.

Για τους παραπάνω λόγους απαιτούμε την ανάλογη μεταχείριση με ΑΜΕΣΗ νομοθετική ρύθμιση, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των υποψηφίων στους πίνακες αξιολογικής κατάταξης βάσει των προσόντων τους”.

Ειρήνη Παπουτσή

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com