ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ

Από το θεσμό BRAVO SUSTAINABILITY DIALOGUE & AWARDS 2019 για το  Δήμο Αγιάς

Το βραβείο του θεσμού BRAVO SUSTAINABILITY DIALOGUE & AWARDS 2019 κατέκτησε ο Δήμος Αγιάς για  την πρόταση «Η Αποκάλυψη του Κάστρου της Βελίκας – Μια περιοχή βαδίζει στα βήματα του Βασιλιά Φιλοκτήτη». Ο θεσμός  BRAVO SUSTAINABILITY DIALOGUE  είναι ο μεγαλύτερος Θεσμό Κοινωνικού Διαλόγου που αναπτύσσεται στη χώρα μας.

Η πρόταση «Η Αποκάλυψη του Κάστρου της Βελίκας – Μια περιοχή βαδίζει στα βήματα του Βασιλιά Φιλοκτήτη» παρουσιάζει την συνεργασία του Δήμου Αγιάς, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας και του Τομέα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχο της συνεργασίας αυτής αποτελεί η ανάδειξη της ιστορίας του Κάστρου της Βελίκας και της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Μελίβοιας μέσω της εθελοντικής εργασίας των φοιτητών του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πανεπιστημίων του εξωτερικού με τη στήριξη του Δήμου Αγιάς και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας και τη συμμετοχή των τοπικών συλλόγων.

Ο θεσμός BRAVO SUSTAINABILITY, ο οποίος κλείνει φέτος 10 χρόνια, εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, συμβάλλει στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Λειτουργίας και Επιχειρηματικότητας, μέσω μιας διαδικασίας διαλόγου και διαβούλευσης με έναν μεγάλο αριθμό κοινωνικών εταίρων, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες εκείνες που συμβάλλουν στη Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο.

Το βραβείο για λογαριασμό του Δήμου Αγιάς παρέλαβε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού Κ. Νίκος Ντάγκας, σημειώνοντας τη μεγάλη διάκριση που αποτελεί για το δήμο Αγιάς η απονομή του βραβείου, ενώ αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία δεκάδων ανθρώπων για την επίτευξη του στόχου της επισκεψιμότητας του Κάστρου της Βελίκας και της δημιουργίας του Μουσείου.

Την πρόταση συγκρότησε το   Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και η υπεύθυνη Θ. Πατσιαβούδη,

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com