ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΓΕΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Οι μαθητές της Α Λυκείου του ΓΕ.Λ Τυρνάβου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Real life stories» που υλοποιεί ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  με στόχο την ευαισθητοποίηση μαθητών/-τριων σε θέματα βίας κατά των παιδιών και το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1) την εθελοντική συμμετοχή της εκάστοτε σχολικής μονάδας, 2) τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας της κάθε σχολικής μονάδας, όπως επίσης και του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων, 3) τη μη παρακώλυση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων κατά τη διάρκεια της δράσης.

Το Πρόγραμμα με τίτλο «Real Life Stories» αφορά ιστορίες που βασίζονται στο μοντέλο και τις αρχές της «Βιβλιοθεραπείας».  Η ψυχολόγος, Ελισάβετ Γεωργίου, του Κέντρου  Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης Θεσσαλίας  αφηγήθηκε  μια δομημένη κατασκευασμένη ιστορία στους μαθητές της Α τάξης του ΓΕ.Λ Τυρνάβου .

Πρόκειται για σύγχρονες ιστορίες οι οποίες συμβάλλουν στη γνωστική κατανόηση και συναισθηματική βίωση, τόσο του ίδιου του εαυτού του μαθητή/της μαθήτριας, όσο και του περιβάλλοντα κόσμου του/της. Η διαδραστικότητα και το βίωμα της αφήγησης επιτρέπει στο μαθητή/στη μαθήτρια να εισέλθει νοητικά σε ένα ασφαλές περιβάλλον πειραματισμού γύρω από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι ιστορίες αφορούν καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενδοσχολικής βίας-εκφοβισμού και εκφοβισμού μέσω του διαδικτύου. Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι, μέσα από την αφήγηση και τη διάδραση με τον εισηγητή/την εισηγήτρια, η θεωρητική παρουσίαση και ανάλυση θεματικών ενοτήτων σχετικά με τη βία και τον εκφοβισμό των παιδιών και τα δικαιώματα των παιδιών. Αναφορικά με την μεθοδολογία υλοποίησης, το Πρόγραμμα υλοποιείται με την αφήγηση ιστοριών και βασίζεται στην θεωρία του παιδαγωγικού κονστρουκτιβισμού και στο μοντέλο ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής  (Life Skills) με έμφαση  στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των παιδιών.

Μέσα από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα οι μαθητές/ μαθήτριες αναμένεται:

  • να μπορούν να αναγνωρίζουν τα εν λόγω φαινόμενα
  • να μπορούν να προστατεύονται άμεσα σε κρούσματα κακοποίησης και εκφοβισμού
  • να είναι σε θέση να αντιληφθούν τον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού που βιώνει βία
  • να αναγνωρίζουν τις διαθέσιμες πηγές βοήθειας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com