ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΟΤΑ

Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019 η προθεσμία για υποβολή δήλωσης στους οικείους Δήμους περί της μη χρήσης των ακινήτων, στα οποία είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση, προκειμένου να απαλλαγούν από τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν

την παρ. 1 του άρθρου 103 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α 50/26.03.2019) που ανοίγει πλαίσιο ρύθμισης «περί μη χρήσης ακινήτου».

Επίσης, ευνοϊκή διάταξη δίνει τη δυνατότητα σε δημότες να απευθυνθούν στις δημοτικές υπηρεσίες του δήμου που κατοικούν και έως τις 31 Μαρτίου του 2020 και να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών αλλά και των επαγγελματικών χώρων που έχουν στην ιδιοκτησία τους, χωρίς καθόλου πρόστιμα και καμία απολύτως προσαύξηση για πιθανή μη υποβολή ή υποβολή οποιασδήποτε ανακριβούς δήλωσης.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι με βάση το ΦΕΚ 145/30-9-2019 δόθηκε και παράταση για την υποβολή αίτηση ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους έως και 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η προθεσμία αρχικά έληγε στις 17 Σεπτεμβρίου 2019, ωστόσο κατατέθηκε τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης εκ μέρους των πολιτών για ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που τους έχουν βεβαιωθεί σε έως 100 δόσεις, κατόπιν βεβαίως αιτήσεως του οφειλέτη.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν ποσοστό απαλλαγής από 100% έως και 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς επίσης και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ανάλογα κάθε φορά  με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο εκάστοτε πολίτης οφειλέτης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com