ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕ.Λ. ΦΑΛΑΝΗΣ ΣΤΗΝ 40η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά  μαθητές/τριες του  Γενικού  Λυκείου  Φαλάνης  πήραν μέρος στην 40η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  Νέων Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη από 13-16 Δεκεμβρίου 2019.

Η Συνδιάσκεψη αυτή  αποτελεί μια πιστή  αναπαράσταση των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαρθρώνεται  με βάση τους κανόνες του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  Νέων έχει σαν στόχο οι νέοι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις διαδικασίες – εργασίες του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου συμμετέχοντας σε επιτροπές (Committees) και μέσω συζητήσεων και διαφόρων δράσεων να επιδώσουν ένα ψήφισμα για το θέμα της επιτροπής που έχουν δουλέψει.

Οι μαθητές συμμετέχοντας  στις  επιτροπές δημιουργούν “προτάσεις ψηφίσματος”, τις οποίες καταθέτουν στην Ολομέλεια . Η Ολομέλεια στη συνέχεια καθιστά τις εγκεκριμένες προτάσεις  “ψηφίσματα “, τα οποία κοινοποιούνται σε φορείς άσκησης Εθνικής και Ευρωπαϊκής  Πολιτικής.

Τα θέματα των επιτροπών πάνω στα οποία εργάζονται οι μαθητές είναι επίκαιρα και καίρια ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως  Δικαίωμα στην εργασία των Ατόμων με αναπηρία, Μόλυνση των θαλασσών, Αποϊδρυματοποίηση ασθενών, Γλωσσική κληρονομιά των χωρών, Δικαιώματα οικογενειών με ειδικά χαρακτηριστικά κ.α.

Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης γίνονται στην Αγγλική Γλώσσα,

Στις εργασίες της Συνδιάσκεψης φέτος εκ μέρους του Σχολείου μας πήραν  μέρος οι μαθήτριες:

Παπακωνσταντίνου Ευαγγελία, συμμετέχοντας στην επιτροπή Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) με θέμα : “Disabilities in the work place. What can the EU do in order to combat exclusion of people with mental or physical disabilities in the work place.”

Τζερεμέ Θεοδώρα στην επιτροπή Committee on Human Rights (DROI II) με θέμα :”What steps should the EU take to ensure adequate family rights for non-binary people.”

Η δράση αυτή αποτέλεσε μια “άτυπη μορφή μάθησης” της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με έμφαση στην ιδιότητα του Ευρωπαϊκού  Πολίτη.

Τον συντονισμό και την προετοιμασία των μαθητών ανέλαβε η καθηγήτρια Ταμπαξή Ασπασία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com