ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΟ ΧΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ Ή ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ

Ανακοίνωση με την οποία επικαλούμενη υπουργική απόφαση του 2017 που σε άρθρο της αναφέρεται στην πώληση χύμα προϊόντων στον τελικό καταναλωτή, αλλά και ελέγχους που έγιναν το τελευταίο διάστημα η γενική γραμματεία εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία τα χύμα απιοστάγματα μικρών αποσταγματοποιών δεν

θα μπορούν να ονομάζονται «τσίπουρο» ή «τσικουδιά».

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρονται τα εξής:

«Δεκάδες επιχειρήσεις πωλούν χύμα «Τσίπουρο» και «Τσικουδιά» κατά παράβαση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), όπως διαπιστώθηκε σε ελέγχους που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε όλο το φάσμα της αλυσίδας διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ των άλλων και σε καταστήματα εστίασης και λιανικής πώλησης οινοπνευματώδη ποτών (Κάβες).

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, εδ. Γ της προαναφερθείσας απόφασης, το προϊόν που προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο χύμα είναι το ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ (ΔΙΗΜΕΡΩΝ) και οποιαδήποτε άλλη αναγραφή ονομασίας για χύμα προϊόντα αυτού του τύπου, όπως «Τσίπουρο» ή «Τσικουδιά» (τα οποία διατίθενται αποκλειστικά εμφιαλωμένα) στους τιμοκαταλόγους και στα λοιπά έγγραφα διακίνησης και εμπορίας, απαγορεύεται.

Προκειμένου να τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή έχει εντάξει στο ετήσιο επιχειρησιακό πλάνο ελέγχου και εποπτείας της αγοράς τους κλάδους και τα σημεία που εμπλέκονται στην διακίνηση και πώληση των ως άνω προϊόντων.

Η ενίσχυση των παραγωγικών κλάδων μέσω της προστασίας των εμπορικών σημάτων, καθώς και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, αποτελούν κεντρική προτεραιότητα της πολιτικής μας».

Η ΕΠΙΜΑΧΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αξίζει να σημειωθεί στο κείμενο της υπουργικής απόφασης 91354/2017 και ειδικότερα στο άρθρο 75 παρ.3 αναφέρονται επ’ ακριβώς τα εξής:

Άρθρο 75

Διάθεση ποτών και εμφιαλωμένων νερών σε μονάδες ομαδικής εστίασης

  1. Οι προσυσκευασίες των ποτών, οίνων, ζύθου και των εμφιαλωμένων νερών που διατίθενται ακέραιες στον πελάτη εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης, πρέπει να αποσφραγίζονται παρουσία του.
  2. Τα αλκοολούχα ποτά μπορούν να διατίθενται σε ποτήρι από την αρχική προσυσκευασία στον τελικό καταναλωτή εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, προσφέρονται αποκλειστικά από την αρχική προσυσκευασία που μπορεί να έχει ήδη ανοιχθεί για την εξυπηρέτηση προηγούμενης παραγγελίας. Απαγορεύεται η μετάγγισή του περιεχομένου εν όλω ή εν μέρει σε άλλον περιέκτη προκειμένου να προσφερθεί στον πελάτη. Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας εφόσον το ζητήσει ο πελάτης, η μετάγγιση της ανάλογης ποσότητας του ποτού από την αρχική προσυσκευασία στο ποτήρι πρέπει να γίνεται παρουσία του και να του δίνεται η δυνατότητα να διαβάσει την επισήμανση της συγκεκριμένης προσυσκευασίας.
  3. Επιτρέπεται η χύμα διάθεση προς τον τελικό καταναλωτή:

Α. Οίνου.

Β. Ζύθου που έχει παραχθεί για επιτόπια κατανάλωση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Α.Υ.Ο. υπ’ αριθ. Φ318/216/2002 (Φ.Ε.Κ. Β’ 544) όπως ισχύει.

Γ. Προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων). Το προϊόν αυτό προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο χύμα, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας (άρθρο 7 του ν. 2969/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Για τα συγκεκριμένα προϊόντα θα αναγράφεται στον τηρούμενο τιμοκατάλογο ή σε αναρτημένη πινακίδα υποχρεωτικά η χώρα προέλευσης και ο παραγωγός ή ο εμφιαλωτής τους.

  1. Στους παραβάτες των ανωτέρω παραγράφων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com