ΠΙΑΝΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 3 ΔΙΜΗΝΙΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με απόφαση του δημάρχου Τυρνάβου Γ. Κόκουρα, προσελήφθησαν χθες και πιάνουν δουλειά από σήμερα οι παρακάτω εργαζόμενοι µε σχέση εργασίας Ι.∆. Ορισµένου Χρόνου, για κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών και για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, ήτοι: από 14-01-2020 µέχρι 13-03-2020:

Οι προσληφθέντες είναι:
1 ΒΙ∆ΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων (Ταφής – Εκταφής)
2 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων (Ταφής – Εκταφής)
3 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων (JCB Οµάδας Β΄ Τάξης ∆΄)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com