ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας υλοποιεί ομαδικά εργαστήρια συμβουλευτικής Ανέργων και Εργαζομένων στη Λάρισα. Παρέχονται δωρεάν σε ανέργους/ες και εργαζομένους/ες  και υλοποιούνται μέσω του εξειδικευμένου κέντρου προώθησης στην απασχόληση (Λάρισα) και τη δομή εργαζομένων  και  με στόχο την πληρέστερη υποστήριξη

για την  ένταξη ή επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας καθώς και την ενίσχυση και ενδυνάμωση των εργαζομένων. 

Ενόψει των προσεχών προκηρύξεων θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ, κατά το μήνα Ιανουάριο  2020, προγραμματίζεται η υλοποίηση των παρακάτω εργαστηρίων πληροφόρησης προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να εξοικειωθούν στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΟΑΕΔ (δωρεάν συμμετοχή):

  1. 1. Νέες Τεχνολογίες κατά την αναζήτηση εργασίας. Η περίπτωση της πλατφόρμας του ΟΑΕΔ

– 1ο τμήμα: Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 , 18:00-20:00

1. Νέες Τεχνολογίες κατά την αναζήτηση εργασίας. Η περίπτωση της πλατφόρμας του ΟΑΕΔ

– 2ο τμήμα : Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 , 12:00-14:00

Tα εργαστήρια θα υλοποιηθούν στη δομή του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας, Τζαβέλα 4, Λάρισα. Η αίτηση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά   https://forms.gle/xsEGdsdpY7ajthzc8  και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας, Τζαβέλα 4, Λάρισα, 2410537489-90, email: k.panagoulis@reg.inegsee.gr , αρμόδια πρόσωπα: Παναγούλης Κωνσταντίνος & Βαιόπουλος Αχιλλέας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com