ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το  νέο Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Λάρισας που προέκυψε από τις εκλογές της 18-12-2019  συναντήθηκε με  τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Θεσσαλίας  Δρ. Δοδοντσάκη Γεώργιο. Κατατέθηκε υπόμνημα με τις θέσεις της Ένωσης για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και τα τρέχοντα θέματα που κλυδωνίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα.

Προσλήψεις μόνιμου Εκπαιδευτικού προσωπικού με ίσες ευκαιρίες για όλους χωρίς τροπολογίες της τελευταίας στιγμής.

Να αποσυρθεί  η  τυφλή εξίσωση ιδιωτικών κολεγίων με τα δημόσια Πανεπιστήμια,

Ο ΔΟΑΤΑΠ να συνεχίσει το έργο του ως  ο  αποκλειστικός φορέας για την Ακαδημαϊκή ισοτιμία.

Να αποσυρθούν οι διατάξεις για τον τριετή αποκλεισμό από τους διορισμούς.

Οι οδηγίες διδασκαλίας των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. . να δημοσιεύονται με την έναρξη του Σχ. Έτους.

Για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ,  ποσοστό θέσεων 20% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων και  των Στρατιωτικών σχολών Αξιωματικών.

Τα ολιγομελή τμήματα να γίνεται ο χαρακτηρισμός τους και η έγκριση λειτουργίας  μετά το τέλος των μετεγγραφών της περιόδου Σεπτεμβρίου.

Οι εγγραφές του Σεπτεμβρίου να μη θεωρούνται κατ’ εξαίρεση, διότι είναι κανονικές εγγραφές.

Μαθητεία : να θεσμοθετηθεί  Γραφείο Διασύνδεσης με την Αγορά εργασίας σε όλα τα ΕΠΑΛ, για την Διοικητική – Γραμματειακή  υποστήριξη της  Μαθητείας.

Να δημιουργεί σε επίπεδο ΔΙΔΕ  Τμήμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Να δοθεί η δυνατότητα  πρακτικής άσκησης –μαθητείας των μαθητευόμενων  και  σε οικογενειακές επιχειρήσεις.

Να απλοποιηθεί το πλαίσιο λειτουργίας της Μαθητείας και να  γίνει άμεση απόδοση στους Εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μαθητείας των δαπανών-οδοιπορικών  για επίβλεψη του προγράμματος και  έγκαιρη  καταβολή στη διάρκεια του προγράμματος.

Να προσμετράει ο αριθμός των μαθητών των τμημάτων  Μαθητείας στη δύναμη των Σχολικών Μονάδων  και των  Εργαστηριακών  Κέντρων  – για χρηματοδότηση από Σχ. Επιτροπή και στελέχωση αυτών.

Να προσμετράει ο αριθμός των μαθητών των τμημάτων  των ΔΙΕΚ στη δύναμη των Εργαστηριακών  Κέντρων   για χρηματοδότηση από Σχ. Επιτροπή και στελέχωση αυτών.

Προμήθεια  σύγχρονου (δεκαετίας) εξοπλισμού από τον ΟΔΔΥ (υλικών –οχημάτων) για τις ανάγκες εκτέλεσης ασκήσεων στα  Εργαστηριακά Κέντρα και Σχολικά Εργαστήρια.

Να αποκατασταθεί η αδικία προς τους Εκπαιδευτικούς, που ήταν σε διαθεσιμότητα, στο οικονομικό σκέλος (επιστροφή του 25% του μισθού) και στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα τους.

Να θεσμοθετηθεί  θέση Υποδιευθυντή με αρμοδιότητες  Σχολικού Εργαστήριου στα ΕΠΑΛ που δεν εξυπηρετούνται από Ε.Κ..

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν οι Κωστής Αθανάσιος Πρόεδρος, Γκουτζινόπουλος Βασίλειος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Γεώργιος  Γενικός Γραμματέας, Ιωάννης Κέρκυρας Ταμίας, Μήτας Ευάγγελος μέλος Δ.Σ. και ο Αγγέλης Βασίλης Μέλος Δ.Σ. ΟΛΤΕΕ