ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΑ;

Η απάντηση της Αναστασίας Χαρχαρίδου, τακτικού μέλους του ΠΥΣΔΕ Λάρισας (Αντιπρόεδρος) στον αιρετό της ΔΑΚΕ Κ. Κοντσιώτη

Σε δημοσίευμα στις 20/01/2020 το αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Λάρισας κ. Κοντσιώτης κάνει μία γλαφυρή περιγραφή της συνεδρίασης του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Λάρισας, της ίδιας ημέρας, μόνο που η συνεδρίαση αυτή (η οποία είχε διάρκεια πέραν της μίας ώρας) διεξήχθη χωρίς τη σύνταξη  πρακτικού, μετά από τη σθεναρή άρνηση του Προέδρου του Συμβουλίου,  κ. Καψάλη,

να καταγραφεί οτιδήποτε από όσα  ελέχθησαν από τον ίδιο, αλλά και από τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου.

Το γεγονός της μη σύνταξης  πρακτικού, ακόμα και της μη καταγραφής των δικών του απόψεων και θέσεων, ουδόλως έδειξε να απασχολεί τον κ. Κοντσιώτη, καθώς ούτε το ζήτησε, ούτε υποστήριξε το αίτημα άλλων μελών του Συμβουλίου να γίνει κανονικά η σύνταξη  πρακτικού, όπως ορίζει ο νόμος. Εντούτοις, ο κ. Κοντσιώτης, έσπευσε με μεγάλη σπουδή, να δημοσιοποιήσει γεγονότα που, ναι μεν, έλαβαν χώρα στη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, δεν κατεγράφησαν, δε,  όπως ρητά ορίζεται από το νόμο.

Σε ό,τι με αφορά, όντως είχα δηλώσει κώλυμα συμμετοχής σε συνεδριάσεις του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Λάρισας για θέματα διευθυντών σχολείων, καθώς συμμετείχα στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας. Έτσι , εξαιρέθηκα από συνεδριάσεις του Συμβουλίου που αφορούσαν θέματα διευθυντών, μεταξύ, δε, αυτών και το θέμα του κ. Μπασδαβάνου. Φυσικά, συμμετείχα σε όλες τις άλλες συνεδριάσεις του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ, ως τακτικό μέλος, και σε κάποιες από αυτές εκτέλεσα και χρέη Προέδρου, με την ιδιότητά μου ως Αντιπροέδρου του ΠΥΣΔΕ Λάρισας.

Εντούτοις, μετά  την απόφασή μου να αποσυρθώ από τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας και την παραίτησή μου από όλα τα νόμιμα δικαιώματα που απορρέουν από τη συμμετοχή μου σε αυτόν, έκρινα ότι εξέλιπαν πια οι λόγοι εξαίρεσής μου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για θέματα διευθυντών. Κατέθεσα, λοιπόν, σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία και προσήλθα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου.

Στη συνεδρίαση αυτή προσπάθησα να θέσω υπόψιν των μελών του Συμβουλίου το θέμα της παραίτησης μου από  τον πίνακα των υποψηφίων διευθυντών και της αποποίησης, από τη μεριά μου, όλων των νομίμων δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συμμετοχή μου σε αυτόν, γεγονός που άρει το κώλυμα που είχα επικαλεστεί παλαιότερα. Πράγματι, ζήτησα  να θέσω ένα θέμα που δεν περιλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Το έκανα διότι προβλέπεται από το νόμο κατ’εξαίρεση συζήτηση τέτοιων θεμάτων, και , επίσης, έκρινα το θέμα επείγον και σημαντικό, τόσο για εμένα, όσο για τη νομιμότητα της λειτουργίας του Συμβουλίου.

Εντούτοις, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου απαγόρευσε στη γραμματέα να καταγράψει το παραμικρό σχετικά με το θέμα αυτό και μου ζήτησε επιτακτικά να αποχωρήσω από την αίθουσα. Αρνήθηκα να απεμπολήσω τα δικαιώματά μου ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου και ζήτησα να καταγραφεί το συγκεκριμένο σκεπτικό  του Προέδρου σύμφωνα με το οποίο δε δεχόταν την παραίτησή μου, δεν έθετε το θέμα προς συζήτηση και με απέπεμπε από την αίθουσα συνεδριάσεων. Αρνήθηκε να καταγραφεί το σκεπτικό του, όπως αρνήθηκε να καταγραφούν και οι απόψεις όλων των άλλων μελών του Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, κατέθεσα εγγράφως μία σχετική δήλωση και αποχώρησα, όπως αποχώρησαν και άλλα 3 από τα 7 μέλη του Συμβουλίου (δηλαδή, τέσσερα μέλη, η πλειοψηφία του Συμβουλίου, αποχώρησε).

Τέλος, την επόμενη μέρα,  διαπίστωσα ότι το θέμα της παραίτησής μου από τον πίνακα υποψηφίων διευθυντών και η συνακόλουθη άρση του κωλύματος συμμετοχής μου για θέματα διευθυντών δεν ετέθη ούτε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης, παρόλο που, σύμφωνα με το νόμο, ο Πρόεδρος λαμβάνει υπόψη στη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης  και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη του συλλογικού οργάνου.

Η  αναμενόμενη στάση από ένα αιρετό μέλος του Συμβουλίου, όπως ο κ. Κοντσιώτης, σε αυτήν την περίσταση, θα ήταν να υπερασπιστεί

το νόμιμο δικαίωμα μίας συναδέλφου εκπαιδευτικού, μέλος του Συμβουλίου, στην παραίτηση,

τη νομιμότητα της διαδικασίας της συνεδρίασης του Συμβουλίου μέσω της σύνταξης πρακτικού,

το νόμιμο δικαίωμα ενός μέλους του Συμβουλίου να θέσει εκτός ημερήσιας διάταξης ένα σοβαρό προσωπικό θέμα που επηρεάζει τη λειτουργία του Συμβουλίου.

το νόμιμο δικαίωμα κάθε μέλους του Συμβουλίου να διατυπώσει απόψεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από τον Πρόεδρο για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης.

Τίποτε από αυτά δεν έπραξε. Αυτή η ολιγωρία δεν συνάδει με το θεσμό του αιρετού και υποβαθμίζει το ρόλο του στη λειτουργία του συλλογικού οργάνου.  Ποια σκοπιμότητα, λοιπόν, υπάρχει  στις ενέργειές του; Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους για το ποιοί και με ποιο τρόπο  τους εκπροσωπούν.