Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΣ

Το μήνυμα της “Πόλης που Θέλουμε” για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών

Σήμερα 30 Ιανουαρίου η Εκκλησία γιορτάζει τους Τρεις Ιεράρχες, τους προστάτες των γραμμάτων. Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο τον Μέγα, Ιωάννη τον Χρυσόστομο και Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό.

Ο Μέγας Βασίλειος θεωρούσε πολύ σημαντική τη μελέτη των κλασικών συγγραφέων και της ελληνικής φιλοσοφίας. Η συμβολή του στην ανάπτυξη των γραμμάτων και της φιλανθρωπίας τον κατέστησαν μια από τις μεγαλύτερες μορφές της Χριστιανικής παράδοσης.

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπήρξε ο πιο χαρισματικός ρήτορας της εποχής του. Αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάπτυξη της φιλανθρωπίας οργανώνοντας συσσίτια που έτρεφαν 7.000 ανθρώπους.

Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός επιθυμούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ελληνόφωνων και λατινόφωνων θεολόγων της εποχής του.

Αυτό που τόνισαν και οι τρεις τους περισσότερο απ’ όλα, ήταν η μεγάλη σημασία που έχει να διαβάζει κανείς και να είναι μορφωμένος. Δε μίλησαν όμως μόνο για το μεγάλο ρόλο της μόρφωσης αλλά και για το τι σημαίνει “σωστός χαρακτήρας”. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών λοιπόν, σημαντικός και δύσκολος. Να καλλιεργήσουν την ψυχή των παιδιών, να την μορφώσουν, να την διαπαιδαγωγήσουν και να βάλουν τα θεμέλια, ώστε τα παιδιά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

” Στολίστε τις ψυχές των παιδιών με την κατάλληλη μόρφωση κι όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν.”

“Οι γονείς που έφεραν στον κόσμο τα παιδιά τους πρέπει να φροντίζουν ώστε αυτά να μορφώνονται.” Λόγια, πάντα επίκαιρα… Ας φροντίσουμε όλοι, γονείς, δάσκαλοι, μαθητές, η γιορτή αυτή να γίνει αφορμή να γίνουμε όλοι λίγο καλύτεροι άνθρωποι και πιο ευαισθητοποιημένοι με τα παιδιά μας.