ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΤΑ Η ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Στην εποχή της τηλεμετρίας σε ότι αφορά το υδρευτικό του δίκτυο μπαίνει ο δήμος Φαρσάλων, μετά από την υπογραφή της σύμβασης από τον δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου με τον ανάδοχο εργολάβο, του έργου «Προμήθεια Συστήματος Τηλεελέγχου και Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Φαρσάλων» ύψους 1.017.048 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η σύμβαση υπεγράφη στο γραφείο του δημάρχου, παρουσία εκπροσώπων της ανάδοχης εταιρείας και του διευθυντή της ΔΕΥΑ  Φαρσάλων κ. Παντελή Παπακώστα.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού στη ΔΕΥΑ Φαρσάλων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης της περιοχής και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την προμήθεια και την ολοκληρωμένη  εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού, τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των  γεωτρήσεων και δεξαμενών Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Φαρσάλων. Η ανάγκη υδροδότησης του διευρυμένου δήμου Φαρσάλων από τη ΔΕΥΑ Φαρσάλων, καθιστά αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση του δικτύου ύδρευσης. Το σύστημα Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού που πρόκειται να ενσωματωθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΦ, θα συμπεριλάβει τους οικισμούς των δημοτικών ενοτήτων Φαρσάλων, Ενιπέα και Πολυδάμαντα.

Το Σύστημα Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών θα αποτελείται από έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, ο οποίος θα διασυνδεθεί, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων, με τους 23 Σταθμούς Ελέγχου Υδραγωγείων, ευρισκόμενους σε ισάριθμες θέσεις του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΦ.

Ο αντικειμενικός σκοπός του συστήματος είναι η συλλογή δεδομένων, όπως για παράδειγμα η τιμή της παροχής σε καταθλιπτικούς και τροφοδοτικούς αγωγούς, η τιμή της στάθμης σε δεξαμενές, και η μετάδοσή τους, μέσω τηλεπικοινωνιακού συστήματος, στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου. Το σύστημα επικοινωνίας θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του τηλελέγχου και του αυτοματισμού.

Η συλλογή και παρακολούθηση των παραπάνω πληροφοριών, θα δίνουν τη δυνατότητα στους αρμόδιους μηχανικούς της ΔΕΥΑΦ, μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και επεξεργασίας αυτών, να έχουν πάντα σαφή γνώση της λειτουργικής κατάστασης του όλου συστήματος, και να προβαίνουν σε επιθυμητές διορθωτικές ενέργειες ή και να προ-ρυθμίζουν παραμέτρους λειτουργίας της εγκατάστασης, ώστε αυτή να λειτουργεί με βάση προκαθορισμένα σενάρια λειτουργίας.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι οι 18 μήνες.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ