ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΟΣΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ 

Στη βουλή έφερε το θέμα ο Μ. Χαρακόπουλος ζητώντας να αρθεί η αδικία

Να προβούν στις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να μη χάνουν την εξισωτική αποζημίωση όσες λαμβάνουν σύνταξη χηρείας καλεί τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκη Βορίδη και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννη Βρούτση ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Ο Θεσσαλός πολιτικός με ερώτησή του επισημαίνει ότι «όσοι και όσες λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, τη γνωστή σύνταξη χηρείας, χάνουν, δυστυχώς, την εξισωτική αποζημίωση, καθώς με την υφιστάμενη νομοθεσία τίθενται στην ίδια μοίρα με εκείνους που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος είτε αναπηρίας.

Με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 562/93601/25.04.2019 ΥΑ (ΦΕΚ 1641/13.05.2019, τεύχος Β΄) που αφορά το μέτρο 13 του ΠΑΑ, τη γνωστή εξισωτική, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους. Μία εκ των προϋποθέσεων για τους έως 67 ετών είναι “η μη καταβολή άμεσης σύνταξης προς το πρόσωπο του δικαιούχου από τον ασφαλιστικό του φορέα”.

Ερμηνεύοντας αυτές τις διατάξεις, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στην εγκύκλιό του για την εξέταση των ενστάσεων για την πληρωμή του Μέτρου 13 που έγινε στο τέλος του 2019, διευκρινίζει ότι “περιπτώσεις παραγωγών που λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος ή/και θανάτου ή/και αναπηρίας εμπίπτουν στην περίπτωση καταβολής άμεσης σύνταξης προς το πρόσωπο του δικαιούχου”.

Οι συντάξεις θανάτου-χηρείας αποδίδονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σε γυναίκες. Γι’ αυτές, η σύνταξη χηρείας θα στηρίξει την οικογένεια σε δύσκολες συνθήκες και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο με τις συντάξεις γήρατος, σαν άμεση δηλαδή σύνταξη, στερώντας τους την εξισωτική αποζημίωση. Επιπροσθέτως, υπάρχουν αναφορές ότι γυναίκες νέες σε ηλικία που συνεχίζουν την αγροτική ή κτηνοτροφική δραστηριότητα μετά το θάνατο του συζύγου, καθαρά για λόγους επιβίωσης, δεν είναι δικαιούχοι εξισωτικής, παρότι λαμβάνουν πολύ μικρά ποσά συντάξεων χηρείας, λόγω του σύντομου ασφαλιστικού βίου του θανόντος».

Ο κυβερνητικός βουλευτής υπογραμμίζει ότι «από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι θα ήταν ηθικά και κοινωνικά δικαιότερο η πολιτεία να εξετάσει υπό διαφορετικό πρίσμα και με μεγαλύτερη ευαισθησία την απώλεια της εξισωτικής για τους δικαιούχους συντάξεων χηρείας.

Άλλωστε, όπως έγινε γνωστό, η κυβέρνηση συναισθανόμενη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι αγρότες, με το νέο ασφαλιστικό θα καταργήσει τις περικοπές στις συντάξεις όσων συνεχίζουν την αγροτική απασχόληση».

Κατόπιν τούτων ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς αν προτίθεται να επανεξετάσουν τις διατάξεις που διέπουν τις προϋποθέσεις λήψης της εξισωτικής αποζημίωσης για τους δικαιούχους σύνταξης χηρείας και να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com