28 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη διαδικασία πρόσληψης  Ειδικευμένων Ιατρών στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Για τα νοσοκομεία της Λάρισας προβλέπονται 28 θέσεις ενώ σε ολόκληρη τη Θεσσαλία εγκρίθηκαν 60 θέσεις.

Οι θέσεις ανά νοσοκομείο και ειδικότητα είναι:

A/A        ΦΟΡΕΑΣ               ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ        ΒΑΘΜΟΣ             ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1             Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ         ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

2             Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ         ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

3             Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

4             Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

5             Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

6             Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

7             Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

8             Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ       ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

9             Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

10           Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

11           Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

12           Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ     ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

13           Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ        ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

14           Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ        ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

15           Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ     ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

16           Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

17           Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

18           Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ        ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

19           Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

20           Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

21           Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

22           Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ     ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

23           Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

1             Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»      ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β             1

2             Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»      ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ               ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

3             Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»      ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ               ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

4             Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»      ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1

5             Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»      ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β             1

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ                          28

1             Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ            ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

2             Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ            ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

3             Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ            ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

4             Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

5             Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

6             Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

7             Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ         ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

8             Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ         ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

9             Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ     ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

10           Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ     ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

11           Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

12           Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

13           Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ       ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

14           Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»  ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                   14

1             Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ   ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ     ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

2             Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ            ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

3             Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ   ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

4             Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ   ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ         ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

5             Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ   ΑΚΤΙΝΟΛΌΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

6             Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)               ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

7             Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ   ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ        ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

8             Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ   ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ             ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

9             Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ   ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ     ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

10           Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ   ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ       ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

11           Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ   ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                      11

1             Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ     ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

2             Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

3             Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

4             Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ     ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

5             Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ         ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

6             Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

7             Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β    1

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                     7

                              ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                      60

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com