ΕΠΙΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μεταβάλλουν τον κόσμο από κάθε άποψη. Το σχολείο δεν είναι δυνατόν να μείνει έξω ή να είναι μακριά από αυτή τη διαδικασία. Οι συνθήκες μάθησης στο σύγχρονο σχολείο, οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που αναμένεται να αποκτήσουν οι μαθητές πρέπει να ανταποκρίνονται

στις απαιτήσεις της κοινωνίας, όπως αυτές διαμορφώνονται στο παραπάνω σκηνικό.

Είναι επομένως αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, και σε συνάρτηση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία των στόχων αυτών είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια που θα του επιτρέψουν να λειτουργήσει στη νέα πραγματικότητα και να αξιοποιήσει τα νέα δεδομένα και τις ΤΠΕ για την καλύτερη επίτευξη των μαθησιακών και παιδαγωγικών στόχων.

Στα πλαίσια της «ΣΥΝΕΧOYΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»,  ο Συντονιστής  Ε. Ε.  κ. Κωνσταντίνος Μπουραζάνας   σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ κ. Λεωνίδα Μποντίλα οργάνωσαν  επιμορφωτικό πρόγραμμα  με τίτλο  «Συνεργατικά Εργαλεία Μάθησης στην Εκπαιδευτική Διαδικασία».

Οι οργανωτές ευχαριστούν όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του σεμιναρίου, τους εκπαιδευτικούς  για τη  μεγάλη και ενεργή συμμετοχή τους  και τον  διευθυντή του 3ου  Ε.Κ  κ. Ξανθόπουλο Ιωάννη  για την άριστη συνεργασία και φιλοξενία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com