ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Πριν λίγες ημέρες, η Υπουργός Παιδείας εξήγγειλε την εισαγωγή της Φυσικής Αγωγής, των Αγγλικών και ενός «πολλαπλού βιβλίου» στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Κατόπιν, ο πρόεδρος του ΙΕΠ με δηλώσεις του μιλάει για πιλοτική εφαρμογή νέου αναλυτικού με εισαγωγή θεματικών ενοτήτων: Αγγλικά, Φυσική Αγωγή, Ρομποτική κ.ά. καταπατώντας τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας του Νηπιαγωγείου,

που είναι η γνώση διαμέσου του παιχνιδιού με μεικτές ηλικίες παιδιών και οργάνωσης της διδασκαλίας σε κέντρα διαφέροντος υπό την μορφή σχεδίων εργασίας, project και διαθεματικών δραστηριοτήτων.

Η Υπουργός Παιδείας αγνοώντας τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας του Νηπιαγωγείου, εμφανίζεται πρόθυμη να προωθήσει πρακτικές κατακερματισμού των μαθημάτων στο Νηπιαγωγείο, με τη θεσμοθέτηση διακριτών γνωστικών αντικειμένων – μαθημάτων. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα συμβεί μια δομική αλλαγή του προγράμματος του νηπιαγωγείου και η μετατροπή του από χώρο ανάπτυξης της αντίληψης και της σκέψης, δια μέσου του παιχνιδιού και των αυθόρμητων ή προγραμματισμένων από τον/την νηπιαγωγό δραστηριοτήτων, σε χώρο αποσπασματικών κατακερματισμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η αντικατάσταση της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης από διακριτά γνωστικά αντικείμενα δεν λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας και σαφώς κινείται σε  μη επιστημονικά τεκμηριωμένες κατευθύνσεις.
Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ελασσόνας δηλώνουμε τη διαφωνία μας με την συγκεκριμένη αλλαγή του προγράμματος του νηπιαγωγείου και τη μετατροπή του από χώρο ανάπτυξης της αντίληψης και της σκέψης, σε χώρο αποσπασματικών κατακερματισμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Ως Σύλλογος, είναι σαφές ότι δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση, τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο προχωρά σε ρυθμίσεις που αλλάζουν δραματικά το τοπίο στη δημόσια εκπαίδευση.
Συνεχίζουμε, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γ.Σ. μας και της ΔΟΕ, να διεκδικούμε:

 • Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο).
  • Νέα σύγχρονα κτήρια για τα νηπιαγωγεία που να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και ψυχολογικές ανάγκες των παιδιών.
  • Επαναλειτουργία των Διδασκαλείων σε σύνδεση με τα Πανεπιστήμια για την επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών.
  • Τμήματα ένταξης σε όλα τα Νηπιαγωγεία.
  • Μόνιμους διορισμούς με κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης, με βάση το έτος λήψης πτυχίου και την προϋπηρεσία.
  • Μείωση αριθμού των νηπίων σε 15 ανά τμήμα.
  • Αύξηση της χρηματοδότησης για την δημόσια εκπαίδευση.
  • Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού και τραπεζοκόμων.
  • Πρόβλεψη ώστε τα νήπια ηλικίας 4 ετών (τα οποία έρχονται για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο) να αξιολογούνται από την αρχή της σχολικής χρονιάς από τα Κ.Ε.Σ.Υ. κατά προτεραιότητα, ώστε να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος για πρώιμη παρέμβαση σε όσα απαιτείται.

Το παραπάνω ψήφισμα πέρασε κατά πλειοψηφία.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ