ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εκδόθηκε πριν από λίγο η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών για την απαγόρευση των Καρναβαλικών Εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα επειδή υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Η ματαίωση των εκδηλώσεων γίνεται με εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπεται ότι κάθε πρόσωπο που θίγεται από τα μέτρα απαγόρευσης λόγω του κορονοϊού, έχει δικαίωμα να υποβάλει ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου λαμβάνεται το μέτρο, αντιρρήσεις κατά του μέτρου.

Η εκδίκαση των αντιρρήσεων γίνεται με ή χωρίς την παρουσία του αντιλέγοντος, εφόσον αυτός τελεί υπό περιορισμό, ο οποίος μπορεί να εκπροσωπείται από δικηγόρο ή άλλο πρόσωπο. Ο Πρόεδρος αποφαίνεται αμετάκλητα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Επίσης στην ίδια πράξη τονίζεται ότι όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα απαγόρευσης τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.