ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΥΡΝΑΒΟΥ- ΑΓΙΑΣ ΤΟ 1892

Εκδόθηκε το νέο βιβλίο του Γιάννη Παπαϊωάννου, Πολιτικού Μηχανικού – Ερευνητή Ιστορικής Σεισμολογίας «Ο σεισμός της Λάρισας Τυρνάβου και Αγιάς του 1892», σε έκδοση των Δήμων Λαρισαίων, Τυρνάβου και Αγιάς.

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία επανεξετάζει όλες τις επιστημονικές ανακοινώσεις, βάσει όλων των δημοσιευμάτων στον Τύπο της Λάρισας και της Αθήνας εκείνης της περιόδου, σε συνδυασμό με τα νεώτερα γεωλογικά και σεισμολογικά δεδομένα της περιοχής, αλλά και τις νεώτερες επιστημονικές γνώσεις στη σεισμολογία, στη σεισμική γεωλογία και στην τεχνική σεισμολογία.

Η συμβολή του βιβλίου του κ. Παπαϊωάννου στην ιστορία της Λάρισας, του Τυρνάβου και της Αγιάς και στην ακριβή καταγραφή των ιστορικών σεισμών της είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Αναμφισβήτητα είναι ένα αξιόλογο επιστημονικό πόνημα που πρέπει να βρίσκεται στις βιβλιοθήκες όλων.