ΝΑ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Η ΑΧΛΑΔΙΑ

Πρόταση του Θεόδωρου Κατσή, Γεωπόνου ΑΠΘ, Msc, Προέδρου του Συλλόγου Επαγγελματιών Γεωπόνων Ν. Λάρισας

Σε ότι αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και δεδομένου ότι η χώρα μας στα πλαίσια της κατάρτισης του στρατηγικού σχεδίου μέχρι 1/1/2021 δύναται να επιλέξει τις καλλιέργειες τις οποίες μπορεί να δοθεί συνδεδεμένη.

Βάση της πρότασης του κανονισμού 392/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρεται:  “Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε συγκεκριμένους τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, ή δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων που μπορούν να υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά”.

Επομένως και δεδομένου ότι η καλλιέργεια της αχλαδιάς είναι σημαντική για τη χώρα μας και οι τιμές τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί σχεδόν στο ήμισυ, χρήζει ιδιαίτερης στήριξης και για οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς λόγους. Προτείνουμε να επιλεγεί σαν καλλιέργεια συνδεδεμένη κάτι που το ζητούν και συνεταιρισμοί παραγωγών.

Θυμίζουμε πως το 2017 ενώ εξαρχής η τότε ηγεσία του ΥΠΑΑΤ έλεγε για Μηλοειδή (δηλ. Μήλο και Αχλάδι), έβαλε μόνο το μήλο και μάλιστα με τροποποίηση του κανονισμού το 2017. Έτσι βλέπουμε ότι τα μήλα είχαν συνδεδεμένη ενίσχυση το 2017 47,70 € το στρέμμα, 47,07€ το 2018 και 45,43€ το 2019 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1887/31.05.2017 Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των μήλων σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

 

Με τιμή

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ