ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ, ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Η παρέμβαση της Στ. Μπίζιου στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τους συνεταιρισμούς

«Αναμφισβήτητη παραδοχή όλων είναι πως ο πρωτογενής τομέας συνιστά τον πυλώνα και την  αιχμή του δόρατος της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει όμως να γίνει το εφαλτήριο για την πραγματοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας. Προεκλογική δέσμευση της ΝΔ ήταν η αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα.

Ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει με κάθε τρόπο ότι ο πρωτογενής τομέας της χώρας αποτελεί, υψίστης σημασίας, στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης. Μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων μας, δημιουργούμε τώρα τις συνθήκες για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου για τη χώρα και την ελληνική οικονομία».

Τα παραπάνω υποστήριξε η βουλευτής Λάρισας της ΝΔ κ. Στέλλα Μπίζιου μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, αναδεικνύοντας, ταυτόχρονα ένα μείζον πρόβλημα για τον αγροτικό τομέα της χώρας.

«Μια αλήθεια που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι τα μεγέθη των Ελλήνων Παραγωγών είναι τόσο μικρά που η πλειοψηφία αυτών δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί στις εξαγωγές των προϊόντων που είναι εμπορεύσιμα διεθνώς. Το μικρό μέγεθος ως επιχειρηματικό μοντέλο συνδέεται άρρηκτα με υψηλό κόστος παραγωγής, με αδυναμία προσέλκυσης κεφαλαίων, με αδυναμία κάλυψης του κόστους μάρκετινγκ, με αδυναμία κάλυψης του κόστους έρευνας και καινοτομίας. Ένα δεδομένο λοιπόν που έχει αποδειχθεί στην πράξη είναι ότι είναι αδύνατο να είναι ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές επιχειρήσεις μικρού μεγέθους», τόνισε η Λαρισαία βουλευτής, επισημαίνοντας με έμφαση πως η λύση βρίσκεται στην οικονομία κλίμακας. «Στην περίπτωση του πρωτογενούς τομέα οικονομία κλίμακας σημαίνει συνεργατικά σχήματα. Καινοτόμα, μοντέρνα και λειτουργικά συνεργατικά σχήματα», τόνισε η ίδια χαρακτηριστικά.

«Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί είναι αναπόσπαστος κρίκος της αγροτικής διαδικασίας και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις και συνθήκες μπορεί να γίνουν το όχημα για την εκτίναξη του αγροτικού μας προϊόντος στον διεθνή ανταγωνισμό. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται όραμα και θεσμικό πλαίσιο που θα τους επιτρέπει να λειτουργούν ως σύγχρονες επιχειρήσεις με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και φυσικά την κερδοφορία. Ανάπτυξη και επένδυση είναι οι λέξεις – κλειδιά, όπως κατ’ επανάληψη έχουμε δηλώσει, για την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και την οικονομική της αυτονόμηση. Αυτή είναι και η στρατηγική κατεύθυνση που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκπόνησε για τον αγροδιατροφικό κλάδο της πατρίδας μας και εμπεριέχεται στο παρόν νομοσχέδιο. Σχεδιάζουμε ένα σύγχρονο, μοντέρνο μοντέλο που εξυπηρετεί τις ανάγκες των αγροτών και παραγωγών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα χρόνια της κρίσης πολλοί νέοι άνθρωποι επέστρεψαν στην ύπαιθρο με στόχο την ενασχόληση με τον αγροδιατροφικό τομέα. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να εφαρμόσουν σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές τόσο στην ίδια την καλλιέργεια αλλά και στη διαχείριση, το μάνατζμεντ και το μάρκετινγκ των επιχειρήσεών τους. Οφείλουμε σε αυτούς τους νέους παραγωγούς αλλά και στους παραδοσιακούς παραγωγούς να προσφέρουμε τα εργαλεία που θα διευκολύνουν την προσπάθειά τους», σημείωσε η κ. Μπίζιου.

«Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δίνεται στους συνεταιρισμούς, στα μέλη των συνεταιρισμών, η δυνατότητα να διαμορφώσουν το κατάλληλο πλαίσιο λειτουργίας τους, επιτρέπεται η συμμετοχή μελών επενδυτών και το πλέον είναι ότι παρέχουν χρηματοδότηση ώστε να οικοδομηθεί και να αναπτυχθεί η επιχείρηση. Με τη νέα ρύθμιση θα υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για μάρκετινγκ, επικοινωνία, έρευνα, ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών. Επίσης μειώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ιδρυτικών μελών από 20 σε 10 και προβλέπεται η δυνατότητα σχηματισμού ειδικού αποθεματικού από τα πλεονάσματα ή τα κέρδη των αγροτικών συνεταιρισμών, και επαναπροσδιορίζεται το φορολογικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών, καθόσον τα πλεονάσματα που οι συνεταιρισμοί δημιουργούν δεν φορολογούνται», εξήγησε η Λαρισαία βουλευτής, η οποία έκανε ειδική αναφορά για τους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Ο γυναικείος συνεταιρισμός αποτελεί ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο.

Συνδυάζει τον οικονομικό με τον κοινωνικό στόχο. Αποτελεί κεντρικό άξονα για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο. Μέσα από τους γυναικείους συνεταιρισμούς προωθούνται τα τοπικά προϊόντα, επιτυγχάνεται οικονομικό κέρδος, αναδεικνύεται η τοπική πολιτιστική κληρονομιά αλλά και δημιουργούνται θέσεις εργασίας», σημείωσε η κα Μπίζιου.