ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΗ

Αίτημα του Μ. Χαρακόπουλου με ερώτηση προς τους συναρμόδιους υπουργούς

«Να υπάρξει ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των αγροτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης των γεωτρήσεών τους, προκειμένου να μπορούν να ρυθμίζουν λογικά και ανάλογα με την εποχικότητα των εσόδων τους τις υποχρεώσεις τους» ζητά ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος από τους υπουργούς

Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκη Βορίδη.

Ο κυβερνητικός βουλευτής επισημαίνει ότι «στον θεσσαλικό κάμπο, καρδιά της αγροτικής παραγωγής, όσο δεν προκρίνονται λύσεις για τα προβλήματα της διαθεσιμότητας του αρδευτικού νερού, όπως η μερική εκτροπή του Αχελώου, η άντληση θα παραμένει ο κατεξοχήν τρόπος πρόσβασης σε αυτό. Κατά συνέπεια, η απρόσκοπτη παροχή σε ρεύμα αποτελεί προτεραιότητα για τους αγρότες από την αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, ειδικά σε χρονιές, όπως η φετινή, με ιδιαίτερα αισθητή την απουσία βροχοπτώσεων.

Ωστόσο, στον αγροτικό κόσμο υπάρχει ιδιαίτερη αναστάτωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε ότι αφορά το ρεύμα που χρειάζονται για να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους κατά τις εαρινές σπορές. Οι κυριότερες αντιδράσεις αφορούν στην δυσκολία επικοινωνίας και την καθυστερημένη αποκατάσταση των βλαβών για τις οποίες οι ίδιοι δεν ευθύνονται (π.χ. κλοπές και ζημιές του δικτύου), την αδυναμία  εξεύρεσης λύσεων για διακανονισμό των οφειλών σε κρίσιμα στάδια των καλλιεργειών τους, καθώς και για φαινόμενα διακοπής των ηλεκτροδοτήσεων σε περιόδους όπου η ρευστότητα λόγω καλλιεργητικών εξόδων είναι στο ναδίρ και χρήματα από την παραγωγική δραστηριότητα δεν έχουν εισπραχθεί.

Για τους αγρότες του κάμπου, η περίοδος από τις αρχές της Άνοιξης μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου είναι περίοδος εξόδων για την ανάπτυξη, τη φροντίδα και τη συλλογή της παραγωγής τους. Αντίστοιχα, η περίοδος που εισπράττουν το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων τους από πώληση των προϊόντων, από επιδοτήσεις, συνδεδεμένες ενισχύσεις και αποζημιώσεις φτάνει μέχρι το τέλος Μαρτίου, οπότε και μπορούν να ανταποκριθούν σε οικονομικές υποχρεώσεις».

Θεσσαλός πολιτικός καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι «ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες των αγροτών, ώστε αυτοί να έχουν διαθέσιμους τους πόρους που απαιτούνται για να καλλιεργήσουν, θα επέλυε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ η πολιτεία θα μπορούσε να ωφεληθεί τα μέγιστα από αχρείαστο διοικητικό και οικονομικό άχθος».