ΑΘΗΝΑ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ: ΊΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Το μήνυμα της Αθηνάς Σιαφαρίκα, δικηγόρου και πολιτευτή ΝΔ, για τη γιορτή της γυναίκας: « Κάποτε οι γυναίκες πάλευαν για ίσα δικαιώματα εργασίας με τους άνδρες. Οι γυναίκες της ηλικίας μου θεωρούν δεδομένο, κατά κανόνα, ότι αμείβονται το ίδιο με τους άνδρες συναδέλφους τους.

Αναρωτιόμαστε, όμως, όσες εργαζόμαστε στον ιδιωτικό τομέα, πώς θα κάνουμε οικογένεια, πώς θα γίνουμε μάνες και πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας όταν, μία μητέρα εργαζόμενη ιδιωτική υπάλληλος οφείλει να επιστρέψει στη δουλειά της μερικούς μόλις μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Πώς θα αποφασίσει να κάνει εξαρχής παιδιά όταν το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος διοχετεύεται στη φύλαξη των παιδιών.

Παράλληλα, λοιπόν, με τον αγώνα για ίσα δικαιώματα, όχι μόνο αμοιβής, αλλά και πρόσβασης σε θέσεις λήψης αποφάσεων, επιχειρηματικών και πολιτικών, τα οποία μονοπωλούνται ακόμα από άνδρες, δίνεται και ένας άλλος αγώνας. Ο αγώνας της νέας εργαζόμενης του ιδιωτικού τομέα να γίνει μάνα και να κρατήσει την οικογένειά  της. Και γι’ αυτό απαιτούνται θεσμικές τομές και όχι μόνο επιδόματα.

Ως κόρη δημοσίων υπαλλήλων και εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα, δεν μπορώ να σκεφτώ μεγαλύτερη μεταρρύθμιση, προς αυτή την κατεύθυνση, από την εξίσωση των δικαιωμάτων μητρότητας (και πατρότητας) μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Όλοι έχουμε το ίδιο δικαίωμα να βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά μας. Ας το κατοχυρώσουμε.»