ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Από τον ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώθηκαν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος την Τετάρτη 11 και την Πέμπτη 12 Μαρτίου σε πολλά σημεία της πόλης της Λάρισας με στόχο την κατασκευή δικτύου. Οι διακοπές θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3/2020

7:30:00 πμ έως 12:00:00 μ.

Πόλη Λάρισας : α) Οδός Θεοφ. Καίρη, από το ύψος της οδού Τάσου Λειβαδίτη έως το ύψος της οδού Ξυλοκάστρου, β) Οδός Δημ. Πολδάση, γ) οδός Λεσβίου, δ) οδός Κ. Ζαβαλίδη, ε) οδός Δοβρουτσίου, από το ύψος της οδού Θεοφ.Καίρη έως το ύψος της οδού Πύρρου, στ) οδός Πύρρου, από το ύψος της οδού Δημ. Πολδάση έως το ύψος της οδού Δοβρουτσίου, ζ) οδός Βούλγαρη, από το ύψος της οδού Δοβρουτσίου έως το ύψος της οδού Κορφή, η) οδός Μουστακλή, από το ύψος της οδού Βούλγαρη έως το ύψος της οδού Ξυλοκάστρου, θ) οδός Ανδρέα Συγγρού, ι) οδός Κορφή, ια) οδός Πύρρου, από το ύψος της οδού Κορφή έως το ύψος της οδού Παναγιωτοπούλου, ιβ) οδός Ξυλοκάστρου, από το ύψος της οδού Κορφή έως το ύψος της οδού Διονυσίου Ολυμπιώτη, ιγ) οδός Κατοχωρίου.

12:00:00 μ, έως 1:00:00 μμ 

Πόλη Λάρισας : α) Οδός Έλλης Αλεξίου, β) Οδός Π.Β. Ξένου, γ) οδός Αθ. Θεμελή, από το ύψος της οδού Έλλης Αλεξίου έως το ύψος της οδού Π.Β. Ξένου, καθώς και ο πεζόδρομος Αθ. Θεμελή, δ) οδός Γιώργου Σικελιώτη, από το ύψος της οδού Νικηφόρου Βρεττάκου έως το ύψος της οδού Γιώργου Σικελιώτη με αριθμό 59, ε) οδός Μονεμβασιάς, από την οδό Γιώργου Σικελιώτη έως το ύψος της οδού Δρόσης, στ) οδός Νικηφόρου Βρεττάκου, από το ύψος της οδού Π.Β. Ξένου έως το ύψος της οδού Δρόση, ζ) οδός Δρόση, από το ύψος της οδού Γιώργου Σικελιώτη έως το ύψος της οδού Γιωρ. Νεγρεπόντη, η) οδός Ζήση Τσαπράζη, από το ύψος της οδού Μάνου Λοίζου έως το ύψος της οδού Γιώργου Σικελιώτη, θ) οδός Έλλης Λαμπέτη, από την αρχή αυτής έως το ύψος της οδού Ζήση Τσαπράζη, ι) οδός Παπανούτσου, από το ύψος της οδού Μάνου Λοίζου

1:00:00 μμ  έως 3:00:00 μμ   

Πόλη Λάρισας : α) Οδός Καλισθένους από το ύψος της οδού Καλισθένους έως το ύψος της οδού Θεοφράστου.

ΠΕΜΠΤΗ 12/3/2020

7:30:00 πμ έως 12:30:00 μμ 

Πόλη Λάρισας : α) Οδός Μάτεση, από το ύψος της οδού Δημ. Χριστοδούλου έως το ύψος της οδού Ματθοπούλου, β) Οδός Δημ. Χρστοδούλου, γ) οδός Σινόπουλου, από το ύψος της οδού Σαραντάρη έως το ύψος της οδού Γεωργίου Μέγα, δ) οδός Πηνελόπης Δέλτα, ε) οδός Γεωργίου Μέγα, από το ύψος της οδού Δημ. Χριστοδούλου έως το ύψος της οδού Σινόπουλου, στ) οδός Σαραντάρη, από το ύψος της οδού Σινόπουλου έως το ύψος της οδού Σαραντάρη με αριθμό 18, ζ) οδός Μαν. Κύπριου, η) οδός Τάσου Λειβαδίτη, από το ύψος της οδού Μάτεση έως το ύψος της οδού Καλαμπάκας, θ) οδός Γ. Χαλδούπη, από το ύψος της οδού Θεοφράστου έως το ύψος της οδού Τζένης Καρέζης, ι) οδός Καρούζου, ια) οδός Μέμου Μακρή, από το ύψος της οδού Τζένη Καρέζης έως το ύψος της οδού Καλαμπάκας, ιβ) οδός Καρούζου, από το ύψος της οδού Τζένης Καρέζης