ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ “ΠΡΑΣΙΝΟΥ” ΣΤΟ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ανακοίνωση της διευθύντριας, Μαρία Κουκώλη και του διδακτικού προσωπικό του σχολείου

Κατόπιν της ανάρτησης στην ιστοσελίδα σας με θέμα: “Περισσότερο πράσινο και δένδρα στην αυλή του 44ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας” στις 8/3/2020 θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα παρακάτω, καθότι από την ανακοίνωση, δυστυχώς, απουσιάζει παντελώς ο ρόλος του σχολείου στο αναφερθέν έργο.

Κάθε έργο που αφορά το σχολείο ξεκινά από το σχολείο που έχει τον κυρίαρχο ρόλο και το οποίο αρχικά καταθέτει αίτημα προς την αντίστοιχη Δ/νση του Δήμου. Για το θέμα του πρασίνου στην αυλή του σχολείου κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 42/28-2-2018 αίτημα στη Δ/νση Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων. Για το θέμα των πεζοδρομίων περιμετρικά του σχολείου κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 151/19-6-2018 αίτημα στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Το σχολείο, η Διεύθυνση  και το Διδακτικό προσωπικό είναι εκείνοι που γνωρίζουν τις ανάγκες εκ των έσω και έχουν την κύρια ευθύνη όταν συντελούνται εργασίες εντός του αύλειου χώρου. Η Διεύθυνση του σχολείου έχει τον γενικότερο συντονισμό και συνεργάζεται με τις εκάστοτε υπηρεσίες για την υλοποίηση κάθε έργου. Οποιοσδήποτε άλλος φορέας (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Δημοτική Κοινότητα) συμβάλλουν επικουρικά.

Είναι κρίμα ένα ωραίο έργο και τα ωραία έργα είναι πάντα αποτέλεσμα μιας καλής συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς και πρόσωπα, να προβάλλεται (ή παρουσιάζεται μονόπλευρα) αγνοώντας τον κυρίαρχο φορέα που είναι το σχολείο.

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com