202.120 ΕΥΡΩ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Σε εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες προχωράει ο Δήμος Ελασσόνας ύστερα από την ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Το πρόγραμμα είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών και ανέρχεται στις 202.120,00 ευρώ. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Δήμο Ελασσόνας και τη διεύθυνση τεχνικών έργων και υποδομών

σε 48 σχολικές μονάδες εκ των οποίων οι εργασίες θα γίνουν σε 22 Νηπιαγωγεία – 14 Δημοτικά Σχολεία – 8 Γυμνάσια και 4 Λύκεια.

Σκοπός του έργου είναι να εγκατασταθεί στις σχολικές μονάδες ο απαιτούμενος εξοπλισμός πυροπροστασίας για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στους χώρους αυτούς που φιλοξενούνται παιδιά . Με τον προς εγκατάσταση εξοπλισμό η σχολική μονάδα θα είναι προστατευόμενη σε περίπτωση κινδύνου από πυρκαγιά ή από οποιαδήποτε εστία φωτιάς.

Το υποέργο περιλαμβάνει την σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων σχεδίων και τεχνικών περιγραφών μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, την σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Στη συνέχεια μετά την δημοπράτηση του έργου θα ακολουθήσει η υλοποίηση και η συντήρηση των μέτρων και μέσων, των εγκεκριμένων, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μελετών πυροπροστασίας, που αφορούν στην εγκατάσταση ή αντικατάσταση και έλεγχο καλής λειτουργίας των φορητών, μόνιμων και λοιπών, μέσων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε για το έργο: «Κύριο μέλημα μας η ασφάλεια των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας. Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας, δώσαμε βαρύτητα στις ανάγκες των σχολείων με δέσμευση ποσού στο νέο προϋπολογισμό για συντηρήσεις. Ήδη έχουν τελειώσει οι αυτοψίες από μηχανικό σε πολλά σχολεία και δρομολογούνται οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να προκηρυχθεί το έργο. Η πρότασή μας για την πυροπροστασία των σχολείων εντάχθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. Είμαστε δίπλα στις σχολικές κοινότητες και επενδύουμε σε ένα καλύτερο και πιο ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές και μαθήτριες του δήμου μας».