ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – «Europe Direct» Περιφέρειας Θεσσαλίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας και το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας ότι η εκδήλωση που είχε προετοιμαστεί για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, «Ισότητα δια  νόμου!»,

για την Τρίτη, 10 Μαρτίου, αναβάλλεται λόγω των προληπτικών μέτρων κατά του κορονοϊού.