“Η ΡΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ”

Κυκλοφορεί το βιβλίο της φιλολόγου Αποστολίας Πάνου

Ενα ενδιαφέρον βιβλίο για την ιστορία της Ροδιάς κυκλοφόρησε πρόσφατα η συγγραφέας του Αποστολία Πάνου που είναι φιλόλογος. Πρόκειται για την ιστορία της Ροδιάς ή αλλιώς για τη ζωή στη Ροδιά διαχρονικά στις διάφορες πτυχές της, παράλληλα με τη ζωή που διαδραματίζεται στη Θεσσαλία και κυρίως στη Λάρισα, κέντρο εξελίξεων κοντά στη Ροδιά. 

Από το σχολιασμό του ιστορικού Βλάση Αγτζίδη: ‘’Επιχειρώντας να μελετήσει από πολιτισμικής, λαογραφικής και ιστορικής πλευράς τη Ροδιά, το χωριό της που βρίσκεται στην περιοχή Τυρνάβου, αναζητά επιτυχώς τις πηγές –γραπτές και προφορικές- για να περιγράψει το χώρο στην μεγάλη του χρονική εξέλιξη. Και στη συνέχεια, μέσα από την ιστορική αποτύπωση του ευρύτερου θεσσαλικού χώρου συναντά τη γενική εθνική ιστορία, τόσο στην αρχαία, μεσαιωνική και οθωμανική περίοδο, όσο και την περίοδο μετά την ενσωμάτωση στην Ελλάδα.

Με τον τρόπο που παρουσιάζει την τοπική ιστορία, την οδηγεί αβίαστα στη συνάντηση με την ευρύτερη εθνική,  καλλιεργεί την κριτική ικανότητα του αναγνώστη και αναδεικνύει την οικουμενικότητα που έχουν οι ιστορικές και πολιτισμικές τοπικές εμπειρίες. Καταφέρνει να αναδείξει το γεγονός ότι η ιστορία του τόπου της δεν χαρακτηρίζεται από την ακινησία, αλλά ότι είναι αποτέλεσμα  μια διαρκούς εξέλιξης και μιας διαδραστικής επιρροής από ποικίλους, διαρκώς μεταβαλλόμενους, παράγοντες.

Είτε ασχολούμαστε ως ερευνητές είτε ως αναγνώστες που απολαμβάνουν τα συμπεράσματα μιας επίπονης ερευνητικής διαδικασίας, έχουμε πολλά να μάθουμε από αυτήν την εξαιρετική παράθεση-σύνθεση ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων.’’

Για πληροφορίες τηλ.: 6936 226111, 6974 071930, mailapostoliapan10@gmail.com Αποστολία Πάνου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com