ΝΑ ΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Ανακοίνωση της “Δράσης Πολιτών” που υπογράφει ο επικεφαλής της Αστ. Ροντούλης

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και το σύνολο  του ελληνικού κρατικού μηχανισμού, βιώνει λόγω της επέλασης του κορωνοϊού μια ιδιαιτέρως επώδυνη συγκυρία, με μια πολλαπλότητα προβλημάτων για την οικονομία και την κοινωνία, που αγγίζει κάθε οικογένεια, ανατρέποντας σταθερές και στάσεις ζωής που θεωρούνταν δεδομένες και αμετακίνητες.

Σε μια τέτοια οδυνηρή πραγματικότητα

ευλόγως οι πολίτες αναμένουν από τους Δήμους , που άλλωστε είναι για αυτούς  η πλησιέστερη  μορφή εξουσίας , όχι μόνο στείρες και κοινότυπες ανακοινώσεις ή τρικάκια, αλλά και ουσιαστικές δράσεις που θα μπορούσαν να  στηρίξουν και να ανακουφίσουν την καθημερινότητα της Τοπικής Κοινότητας , αποδεικνύοντας στην πράξη τον ουσιαστικό παρεμβατικό ρόλο της τοπικής αιρετής διοίκησης.

Υπό το σκεπτικό αυτό, η “Δράση Πολιτών” θα ήθελε να δει την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων από τον Δήμο Τυρνάβου:

1) Την απολύμανση των Δημοτικών Καταστημάτων, των Πλατειών και όλων γενικά των κτηριακών  υποδομών που ελέγχονται από τον Δήμο.

2)Την αγορά και δωρεάν διανομή στους δημότες, ιδιαιτέρως δε στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αντισηπτικών και προστατευτικών μασκών προσώπου.

3)Την οικονομική ανακούφιση των επαγγελματιών με μειώσεις δημοτικών τελών και τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων.Στο πλαίσιο μάλιστα αυτό, ο Δήμος θα μπορούσε, σε ένα ύστερο στάδιο,να απαιτήσει από την Κυβέρνηση την ισομεγέθη  κάλυψη των οικονομικών απωλειών που θα υφίστατο λόγω των προτεινομένων μειώσεων.

4) Να αναληφθεί ρητή και κατηγορηματική δέσμευση πως κανένας άπορος Τυρναβίτης δεν θα μείνει χωρίς νερό , ενόσω διαρκεί η μάστιγα της πανδημίας.

5) Να ανακοινωθεί μια γενναία μείωση στα μισθώματα των δημοτικών καταστημάτων , έτσι ώστε να δοθεί το μήνυμα των αναγκαίων μειώσεων και στις μισθώσεις μεταξύ ιδιωτών.

Η Παράταξή μας είναι έτοιμη να “βάλει πλάτη” στη λήψη και εφαρμογή των προεκτεθεισών δράσεων.Ελπίζουμε ότι το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου θα ασπασθεί τη λογική μας και θα αντιληφθεί την αναγκαιότητα των προτεινομένων μέτρων. Αν υπάρξει η δέουσα πολιτική βούληση, πολλά μπορούν να γίνουν για την έμπρακτη  στήριξη της Τοπικής Κοινωνίας.Οι δημότες μας, εξάλλου,  περιμένουν από τον Δήμο τους γενναίες δράσεις συμπαράστασης και αλληλεγγύης, τώρα που η σκληρή πραγματικότητα το απαιτεί και το επιβάλλει.

Οι αιρετοί θα κωφεύσουν;

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com