ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Στην αναγνώριση της Καρδιολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γ.Ν. Λάρισας ως Κέντρου Εμφύτευσης Βηματοδοτών με επιστημονικά υπεύθυνους τους ιατρούς κ.κ. Δημόπουλο Βασίλειο και Οικονόμου Δημήτριο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 84050/18-6-2009 (ΦΕΚ Β΄1295) Υπουργική Απόφαση, προχώρησε σήμερα η προϊσταμένη της διεύθυνσης υπηρεσιών υγείας του υπουργείου κ. Π. Θεοφίλου.
Η λειτουργία του κέντρου διακόπτεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. ΣΤ της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com