ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Στην πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου,  για την επικουρία του στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του για την καταγραφή και ανάδειξη του έργου και των δράσεων του Δήμου Λαρισαίων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, τη δημιουργία ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού, την
ψηφιακή καταγραφή σημαντικών και μεγάλων έργων του Δήμου, προχώρησε με απόφασή του ο δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης.

Πρόκειται για τον Ελευθέριο Μπατζανούλη του Αλεξάνδρου, απόφοιτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ο οποίος ως Ειδικός Σύμβουλος, θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για οικονομικά θέματα.
Για την πρόσληψη υπογράφεται ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την υπογραφή της οποίας αρχίζει η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών η διάρκεια της οποίας δε μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής αρχής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com