ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» θα συνεδριάσει δια περιφοράς το δ.σ. του δήμου Τυρνάβου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμός θέσεων υδρονομέων.
 2. Καθορισμός ειδικότητας απασχολούμενου με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου – Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Καλλιτεχνικού Προσωπικού.
 3. Αποδοχή επιχορήγησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19. (αριθ. πρωτ. 18209/13-03-2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).
 4. Καθορισμός οικονομικού τιμήματος για την προσκύρωση μη άρτιας και μη οικοδομήσιμης έκτασης εντός του Ο.Τ. 262 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα.
 5. Καθορισμός οικονομικού τιμήματος για την προσκύρωση μη άρτιας και μη οικοδομήσιμης έκτασης εντός του Ο.Τ. 142 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τυρνάβου.
 6. Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2019, κατά το δ΄ τρίμηνο του 2019.
 7. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.
 8. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.
 9. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου Τυρνάβου.
 10. Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Τυρνάβου.
 11. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
 12. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 14. Κατανομή επιχορήγησης ΚΑΠ (7η έως 12η δόση έτους 2019), για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (αριθ. πρωτ. 88601/12-12-2019 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).
 15. Μερική τροποποίηση της αριθ. 242/2019 ΑΔΣ περί αποδοχής και κατανομής της ΚΑΠ έτους 2019 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 16. Έγκριση Τακτικού Διαχειριστικού Ελέγχου έτους 2019, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ).–Ορισμός Ελεγκτών.
 17. Επί αιτήσεως του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατανουλίων, με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκπλήρωσης σκοπού δωρεάν παραχώρησης έκτασης.
 18. Έκδοση ψηφίσματος στήριξης προς τον Εμπορικό Σύλλογο Τυρνάβου.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com