280.000 € ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκαν στους Δήμους της  Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 10.770.000,00€, εκ των οποίων 280.000 € στους δήμους του νομού Λάρισας για προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων,

καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Η κατανομή στους δήμους του νομού έχει ως εξής:

ΑΓΙΑΣ  20.000,00

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  40.000,00

ΚΙΛΕΛΕΡ  40.000,00

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  100.000,00

ΤΕΜΠΩΝ  20.000,00

ΤΥΡΝΑΒΟΥ  40.000,00

ΦΑΡΣΑΛΩΝ  20.000,00

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com