ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31 ΜΑΪΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ, ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Όσοι έχουν λάβει από την εφορία «λυπητερή» για πληρωμή προστίμου ή φόρου και θέλουν να αμφισβητήσουν τη σχετική απόφαση της Διοίκησης, θα έχουν χρόνο να το κάνουν και δεν θα επηρεαστούν από την τωρινή κατάσταση που έχουν προκαλέσει οι αναγκαστικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης διευκολύνει τους φορολογουμένους, αλλά και τις φορολογικές υπηρεσίες εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού, καθώς μεταθέτει μια σειρά από κρίσιμες προθεσμίες που σχετίζονται με την αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στις εφορίες έως και τις 31 Μαΐου.

Η ΠΝΠ ρυθμίζει μεταξύ άλλων το θέμα της υποβολής ενδικοφανών προσφυγών, ήτοι της διαδικασίας που οφείλει υποχρεωτικά να ακολουθήσει ο φορολογούμενος όταν θελήσει να αμφισβητήσει μία πράξη της φορολογικής αρχής, πριν προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, προβλέπει πως οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και την αναστολή καταβολής του 50% του βεβαιωμένου φόρου που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλονται για 60 ημέρες. Ειδικά οι προθεσμίες που αφορούν το αίτημα αναστολής της καταβολής και την έκδοση απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής που δεν έχουν συμπληρωθεί από τις 20 Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, παρατείνονται κατά 60 ημέρες (εφόσον έως τις 20 Μαρτίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση).

Με την ΠΝΠ ανεστάλησαν έως τις 31 Μαΐου και οι προθεσμίες που είχαν δοθεί σε φορολογουμένους- ακόμη και πριν τις 11η Μαρτίου 2020- προκειμένου να προσκομίσουν στις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που του έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου. Δίμηνη παράταση έλαβαν και οι φορολογούμενοι που έχουν παραλάβει από την ΑΑΔΕ σημείωμα με τα αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου και προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου. Αυτοί πλέον θα έχουν περιθώριο έως τις 31 Μαΐου 2020 να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με το φόρο που τους βεβαιώθηκε.

Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις που έχουν διαβιβαστεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από την Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και για τις οποίες έχει προκύψει προσωρινός ή οριστικός προσδιορισμός φόρου, αλλά και για τις υποθέσεις στις οποίες  φορολογούμενος έχει κληθεί εγγράφως από την ΑΑΔΕ να υποβάλλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις σχετικά με επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμων. Για όλες αυτές τις υποθέσεις η αυτοπρόσωπη παρουσία των φορολογουμένων μετατίθεται έως τις 31 Μαΐου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ