ΔΗΜΑΡΧΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ανοιχτή επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου Χρήστου Τσιόπα προς τον Γ. Κόκουρα

κ. Δήμαρχε, χωρίς καμιά διάθεση  ανούσιας αντιπαράθεσης, κάτι που ακολουθώ  με σύνεση μέχρι σήμερα ( όχι πως δεν υπήρχαν αφορμές)  αλλά γιατί πιστεύω πως τα προβλήματα για το Δήμο και τους πολίτες είναι τόσο σοβαρά, που μόνο η θετική συμβολή όλων θα είχε κάποια αξία.

Με την επιστολή, ζητώ να ενεργήσετε ώστε να προλάβουμε τη δημιουργία πιθανών προβλημάτων επιβαρυντικών για τη  δημόσια υγεία.

Γι’ αυτό σας παρακαλώ, να κλείσετε την χωματερή στα παλιά λατομεία στη θέση Κριτήρι Τυρνάβου, τώρα.

Γνωρίζω πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να διαχειρισθούν οι χώροι ανεξέλεκτης απόθεσης απορριμμάτων. Με πολύ κόπο και επίμονες ενέργειες της προηγούμενης Δημ. Αρχής αλλά και των υπηρεσιών του Δήμου, καταφέραμε να κρατήσουμε για περίπου δύο χρόνια κλειστό το χώρο.

  • Αντιμετωπίσαμε τη παλιά συνήθεια πολιτών να πετούν εκεί τα ογκώδη απορρίμματα.
  • Εμποδίσαμε τους επαγγελματίες εκσκαφών  να πετούν μπάζα κ.λ.π. αλλά ταυτόχρονα τους προστατέψαμε απο το ενδεχόμενο να τους καταλογιστούν  μεγάλα πρόστιμα.
  • Αντιμετωπίσαμε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα απόθεσης οργανικών (προϊόντα μαναβικής) λόγω της γειτνίασης του χώρου με τον οικισμό Ρομά.
  • Προχωρήσαμε σε συμβάσεις ώστε ο Δήμος να προωθεί τα ογκώδη σε πιστοποιημένους χώρους (όπως αυτός στα 500 μέτρα πιό πάνω).
  • Ολοκληρώσαμε τη μελέτη και στο χώρο αυτό προβλέπεται η κατασκευή του μεγάλου Πρασινου Σημείου του Δήμου Τυρνάβου.

Είναι απαίτηση των πολιτών:

  • Μην επιτρέψετε να γυρίσει ο Δήμος πολλά χρόνια πίσω.
  • Απομακρύνετε το ενδεχόμενο της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής.
  • Προστατέψτε τους πολίτες απο το ενδεχόμενο επιβάρυνσης της δημόσιας υγείας.
  • Προστατέψτε το Δήμο απο την επιβολή μεγάλων προστίμων λόγω μη τήρησης της κείμενης νομοθεσίας.
  • Τέλος φροντίστε να χρηματοδοτηθεί το έργο ”κατασκευή και λειτουργία του Πράσινου Σημείου” όπως η προηγούμενη Δημ Αρχή είχε δρομολογήσει, για να κάνει ο Δήμος Τυρνάβου ένα βήμα στο μέλλον και στην εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων