ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Το Θεσσαλικό Θέατρο, οι άνθρωποί του δηλαδή, σε όλες τις θέσεις, αισθάνονται την ανάγκη να συνεισφέρουν  έστω κατ΄ ελάχιστον στον αγώνα που δίνει η χώρα μας  στη μάχη εναντίον  του κορωνοϊού.

Γι αυτό το λόγο την Παρασκευή 3 Απριλίου θα πάρουν μέρος στην  εθελοντική αιμοδοσία στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας.