ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ Κ.Δ.Β.Μ. ΣΤ. ΔΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

Ξεκινούν από την Πέμπτη 9 Απριλίου οι αιτήσεις  για τη συμμετοχή 180.380 επιστήμονες της χώρας στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με επιταγές 600 ευρώ.
Όπως ορίζει η δημόσια πρόσκληση η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για επιστήμονες λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου στις 23.59 και οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα ύψους 600 ευρώ, το οποίο θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Το επιστημονικό επίδομα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις: 400 ευρώ, ως προκαταβολή, με την ενεργοποίηση της επιταγής, η οποία θα καταβάλλεται από την Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου και μετά, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα καταβάλλονται και τα υπόλοιπα 200 ευρώ.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά 180.380 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες και θα υλοποιηθεί με το σύστημα της επιταγής κατάρτισης, που περιλαμβάνει παρακολούθηση προγράμματος 100 διδακτικών ωρών και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Ποιοι οι ωφελούμενοι
Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων
• δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
• μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
• οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
• εκπαιδευτικοί (ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες φροντιστηρίων)
• ιατροί όλων των ειδικοτήτων
• ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ – ΔΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 600 ΕΥΡΩ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 24920 25880 / 6975 733842.