ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΚΔΒΜ “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”

Το ΚΔΒΜ2 “ΛΕΝΑ ΛΑΛΛΑ ΠΕΤΜΕΖΑ-ΣΥΖΕΥΞΗ” συμμετέχει στις διαδικασίες ενίσχυσης όλων των κοινωνικών ομάδων και δίνει τη δυνατότητα σε επιστήμονες 6 βασικών κλάδων να συμμετάσχουν σε προγράμματα τηλεκατάρτισης και να  επιχορηγηθούν με εκπαιδευτικό  επίδομα 600 ευρώ.

Το επίδομα αυτό συμβάλλει στην άμεση στήριξη 180.000 επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών 6 επιστημονικών κλάδων και ειδικότερα:

  1. δικηγόρους, ελεύθερους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και ασκούμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές
  2. μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
  3. οικονομολόγους/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
  4. εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων
  5. ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
  6. ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

και αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων κλάδων  καθώς και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα αφορά 100 ώρες τηλεκατάρτισης για τις οποίες θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα των 600€ σε δύο δόσεις (400+200) και οι ωφελούμενοι θα λάβουν πιστοποίηση (προαιρετική διαδικασία) για τα αντικείμενα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν.

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να στείλουμε την αίτησή σας στο τηλέφωνο 6993031375 και στην διεύθυνση : thaliapetmeza@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ